aktualności

Projekt rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica wybrany do dofinansowania

06.07.2017

„Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy” to projekt Miasta i Gminy Szczawnica , który został przez Zarząd Województwa Małopolskiego po uprzedniej ocenie ekspertów wybrany do dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Łączna wartość projektu włącznie z wkładem własnym wynosi 5 mln 416 tys. zł, z czego 4 mln 062 tys. to wysokość przyznanego dofinansowania.Przedmiotem projektu jest rewitalizacja uzdrowiskowych części ulic Zdrojowej i Jana Wiktora, połączenie promenady nad Grajcarkiem z uzdrowiskowym Parkiem Dolnym w ramach którego projektuje się dwa nowe korytarze komunikacyjne łączące te dwa miejsca, a także taras widokowy oraz będzie zrealizowana modernizacja alei spacerowych wokół Parku Dolnego w połączeniu z ulicą Zdrojową i przebudową Alei Parkowej.
Większość ciągów została zaprojektowana jako ścieżki pieszo-rowerowe z miejscami do odpoczynku, w tym Aleja Parkowa będzie funkcjonować jako droga dojazdowa do sąsiednich zabudowań. Wzdłuż drogi powiatowej projektowany jest ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy łączący się z pasmem ścieżek wokół Parku Dolnego. Przy ulicy Głównej zlokalizowano również punkt widokowy z otwarciem na krajobraz Palenicy, a od punktu widokowego będzie rozpoczynał się ciąg schodów planowanych jako główny trakt łączący ulicę z kolejką na Palenicę. W sąsiedztwie punktu widokowego i schodów zaprojektowano wymianę istniejącej wiaty przystankowej na nową nawiązującą do regionalnej architektury.

W planach do realizacji jest również rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie parku pamięci przy kaplicy Szalayowskiej. Ta część będzie tzw. „strefą cichą” stanowiącą kontrapunkt dla przestrzeni publicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Przy ulicy Park Dolny biegnącej od Alei Parkowej do ulicy Zdrojowej zaprojektowane są ścieżki pieszo – rowerowe z miejscami do odpoczynku, a na złączeniu ulicy Głównej i Zdrojowej przy budynku „Halki” stworzone zostanie nowe miejsce publiczne w formie mini rynku. Ulica Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Główną do pierwszego budynku uzdrowiskowego zyska nową ścieżkę rowerową i chodnik pieszy w otoczeniu nowych krzewów i rabat kwiatowych. Powstaną również nowe schody łączące ulicę Zdrojową z dojściem do kościoła parafialnego.

Na ulicy Jana Wiktora częściowo zostanie wymieniona nawierzchnia na nową z kostki granitowej, a ulica ta zyska także nowe chodniki oraz przebudowane schody łączące z ulicą Szalaya wraz z podejściem od drugiej strony do kościoła parafialnego.
Zaproponowana w projekcie mała architektura mają nadać tym przestrzeniom nowoczesny charakter oraz zmienić jej odbiór jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Na terenie objętym wnioskiem zaprojektowano nowy układ oświetlenia co ma na celu zapewnić pożądany poziom iluminacji i estetyczny wygląd. Elementem dopełniającym całość będzie nowa aranżacja zieleni w miejscach realizacji projektu oraz ozdobne nasadzenia nowych rabat kwiatowych.

„Projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie jest dopełnieniem innych projektów związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznych realizowanych w poprzednich latach. Jest projektem łączącym chociażby takie przedsięwzięcia jak wybudowana promenada spacerowa, odnowa Parku Dolnego czy przebudowa Placu Dietla. W efekcie jego realizacji przebudowa centrum miasta, na którą mamy jako władze samorządowe wpływ zostanie dopełniona. Mam nadzieję, że w dalszej kolejności kilka podmiotów funkcjonujących w centrum Szczawnicy podejmie się przebudowy swoich obiektów, których wygląd będzie znacząco odbiegał od otoczenia i dopiero wtedy centrum Szczawnicy będzie wyglądem odpowiadało tej wizji zagospodarowania tego terenu, o której mówimy już kilka lat a do realizacji której wytrwale dążymy” – powiedział Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Źródło: UMiG Szczawnica
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 20 06.2018
  • 22 06.2018
  • 23 06.2018
  • 24 06.2018
  • 26 06.2018
  • 29 07.2018
reklama
dołącz do nas