aktualności

"Zostawić ślad" – warsztaty lokalnego rękodzieła

28.08.2017

Zostawić ślad – warsztaty lokalnego rękodzieła” pod tym hasłem kryło się kilkanaście niecodziennych warsztatów dla dorosłych mieszkańców gminy Łapsze Niżne, które trwały od 16 do 25 sierpnia tego roku. Spotkania miały charakter warsztatowy, podczas których wykonywano prace rzemieślnicze, artystyczne, zapomniane i nierzadko niepraktykowane. Motywem dominującym w projekcie było rękodzieło – wytwarzanie wyrobów w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne.

Warsztaty to ta część pracy, którą każdy lubi, bo kiedy powstaje rzecz wykonana samodzielnie, zawsze powoduje impuls do dalszego działania, dzielenia się nabytą wiedzą. W części teoretycznej każdego warsztatu uczestnicy poznawali metodę wykonania każdego przedmiotu, wyrobu oraz ich krótką historię, natomiast w części warsztatowej mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Celem warsztatów było udoskonalanie umiejętności artystycznych uczestników, jak również aktywizacja lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycyjnych zwyczajów.

I tak dorośli brali udział w cyklu warsztatów z wikliny, drewna i haftu, które poprowadzili lokalni twórcy. Własnoręcznie wykonane narzędzia będą stanowiły wyposażenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Niedzicy i prezentowane będą podczas różnego rodzaju imprezach na stoiskach SGW. W opinii wielu uczestników projektu warsztaty były doskonałą formą zagospodarowania wolnego czasu. Sporo pozytywnych wrażeń dostarczały w większości w czasie tegorocznych wakacji nasze warsztaty, które odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łapszach Niżnych. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę pt. „Przyjemne z pożytecznym”, którą można było oglądać na Dożynkach Parafialnych w Niedzicy 27 sierpnia 2017.

Łącznie przeprowadzono 60 zaplanowanych w harmonogramie projektu godzin. Koszt całkowity projektu to 5 710,00 zł, wysokość dofinansowania to 4 000,00 uzyskana z budżetu Gminy Łapsze Niżne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne.

Źródło: UG Łapsze Niżne

op.JD

 

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 25 05.2018
  • 26 05.2018
  • 30 05.2018
  • 02 06.2018
  • 02 06.2018
  • 03 06.2018
  • 03 06.2018
  • 29 07.2018
reklama
dołącz do nas