aktualności

Przyznano dotacja na dofinansowanie ograniczania niskiej emisji dla miasta Szczawnica

13.09.2017

W Szczawnicy planowana jest wymiana starych pieców węglowych na ogrzewanie bardziej ekologiczne, jakim są piece na gaz, na kotły na biomasę, czyli pelet i drewno oraz pompy ciepła.

Dotacja na dofinansowanie ograniczania niskiej emisji dla miasta Szczawnica została przyznana. Projekt  pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe” spełnił kryteria wsparcia dla projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, a Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji ( paliwa stałe) – SPR. W ramach projektu w Szczawnicy planuje się wymianę starych źródeł grzewczych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez mieszkańców poprzez wymianę piecy na piece na gaz – 3 szt., wymianę na kotły na biomasę, czyli pelet i drewno – 108 szt., oraz montaż w 15 gospodarstwach domowych pomp ciepła.
Wartość inwestycji została oszacowana na 1 830 604,00 zł., a dofinansowanie wynosi aż 98,50% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędnym warunkiem do przystąpienia do realizacji tego projektu jest wykonanie audytów energetycznych we wszystkich zgłoszonych do programu budynkach. Taka ocena wykonywana jest przez firmę audytorską zatrudnioną przez Urząd Marszałkowski. Obecnie realizowana jest we wszystkich gminach które mogą liczyć na wsparcie finansowe. Również w Szczawnicy część domów została już oceniona. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica musi podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu, oraz podpisać umowy z odbiorcami ostatecznymi aby można było przystąpić do wymiany źródeł ciepła wraz z niezbędnymi instalacjami.

Na dofinansowanie mogą liczyć osoby które odpowiednio wcześniej w formie ankiet zadeklarowały swój udział w projekcie i zostały sporządzone audyty energetyczne budynków – będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nie ekologicznego pieca kwalifikują te podmioty do dofinansowania. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła.

„Realizacja fizyczna projektu dla naszych mieszkańców może przeciągnąć się niestety na następny rok kalendarzowy, a wynika to z potrzeby sporządzenia audytów u wszystkich zainteresowanych. Nie mamy niestety większego wpływu na firmę audytorską która swoje działania realizuje nie tylko w Szczawnicy i nie jest podmiotem zatrudnionym przez nas na który mielibyśmy jakikolwiek wpływ. Z tej przyczyny może wyniknąć tego typu opóźnienie, ale jeżeli właściciel zdecyduje się na zakup nowego pieca w tym roku przed podpisaniem jeszcze umowy i audyt dotyczący jego nieruchomości będzie pozytywny to do refinansowania są przewidziane wydatki od 10 lutego 2017 roku” – wyjaśnia Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda.

Samorząd Szczawnicy oczekuje również na pozytywną weryfikację drugiego wniosku zakładającego wymianę starych nie ekologicznych pieców na piece klasy V odpowiadające obecnie ustalonym normom, oraz przygotowuje się do złożenia wniosku na montaż ogniw fotowoltaicznych. Wszystkie te działania powinny w znacznym stopniu zmniejszyć emisję szkodliwych spalin do atmosfery, która podobnie jak w większości miejscowości w Polsce jest poważnym problemem i z pewnością dyskusja w tym temacie wróci w najbliższych miesiącach.

Źródło: UMiG Szczawnica

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 20 07.2018
 • 20 07.2018
 • 20 07.2018
 • 21 07.2018
 • 21 07.2018
 • 21 07.2018
 • 22 07.2018
 • 22 07.2018
 • 22 07.2018
 • 22 07.2018
 • 28 07.2018
 • 29 07.2018
 • 30 07.2018
 • 02 08.2018
 • 06 08.2018
 • 21 08.2018
 • 22 08.2018
reklama
dołącz do nas