aktualności

Nocna i świąteczna opieka lekarska

11.10.2017

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem na prośbę Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie przekazuje Mieszkańcom Gminy informację na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej opieki zwrotnej.

 Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, tak jak dotychczas świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prowadzi Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, w Ośrodku Zdrowia w Krościenku n.D  przy ul. Esperanto 2.
tel 18 262 3221

         Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 21 09.2018
 • 22 09.2018
 • 23 09.2018
 • 28 09.2018
 • 11 10.2018
 • 13 10.2018
 • 14 10.2018
reklama
dołącz do nas