aktualności

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczawnicy

26.02.2018

Uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu III Wieku odbyła się w dniu dzisiejszym (24.02.2018) w sali kina Pieniny w Szczawnicy. Pieniński Uniwersytet powstał dzięki grupie inicjatywnej w skład której wchodzi kilka osób korzystających już z zasłużonej emerytury a które w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym Szczawnicy.

Właśnie w imieniu wszystkich zainteresowanych studentów symbolicznie uroczyste ślubowanie złożyły m.in. Anna Ziemiańczyk, Zofia Krępa, Maria Malinowska, Bożena Nowak, Anna Malinowska, Teresa Piskorz. Ślubowanie przyjęła Pani Wiesława Borczyk - Prezes Uniwersytetów III Wieku w Polsce.

Po błogosławieństwu dla działalności Uniwersytetu przez ks. proboszcza Tomasza Kudronia z gratulacjami dla inicjatorów "pospieszyli" - senator Jan Hamerski, radny powiatu nowotarskiego Jan Komorek, rektor dr. hab. Stanisław Gulak, Marzena Rudnicka - Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

W imieniu samorządu Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Zachwieją złożyliśmy życzenia i pogratulowaliśmy nowej inicjatywy w naszym rejonie dla seniorów. Już pierwsze spotkanie pokazało potrzebę funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku w Pieninach, zgromadziło pełną sale z której już 80 osób zadeklarowało chęć uczestnictwa w wykładach.
Pierwszy inaugurujący wykład Pani profesor Anny Mlekodaj dotyczył historii uniwersytetów na przestrzeni wieków i w naturalny sposób nawiązywał do powstania uniwersytetu w Pieninach.

Szczawnicki Chór Kameralny wykonał m.in. "Hymn Polski" oraz "Gaude Mater Polonia " na początku spotkania, a Ewa Walkowska na zakończenie uświetniła spotkanie swoim występem.

FB Grzegorz Niezgoda
 
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 03.2019
reklama
dołącz do nas