aktualności

Zrobiliśmy pierwszy krok. Akcja porządkowania terenu krościeńskiego kirkutu

15.05.2010

15 maja 2010 r. współtworzący- internetowy portal www.pieniny24.pl Jakub Dyda i Janusz Chęciński wspólnie z mieszkańcami regionu, wśród których byli młodzi historycy, jak Tomasz Gabryś z  Krościenka i Agnieszka Ziemianek z Tylmanowej oraz mieszkańcy Krościenka: Jan Scheiki, Jan Dyda, Ludwik Wolski ( pracownik UG w Krościenku), Szymon Krzysztoforski oraz Grzegorz Topolski, przy współpracy z Grzegorzem Szerszeniem, kierownikiem i pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku od porannych godzin rozpoczęli działania porządkowe na terenie krościeńskiego kirkutu przy ul. Sobieskiego.

Teren kirkutu, to dotychczas zaniedbany, zarośnięty krzewami i trawą teren, który w niczym nie przypominał nekropolii, a jedyny, zachowany grób Leopolda Krumholza nawet nie był widoczny pośród rosnących w koło dzikich krzewów.


O Krościeńskiej nekropolii, na której najprawdopodobniej znajduje się także zbiorowa mogiła pomordowanych przesz hitlerowców żydowskich mieszkańców regionu, niewiele wiedziała krakowska Gmina Wyznaniowa Żydowska,  której Przewodniczący - Tadeusz Jakubowicz w pełni poparł akcję porządkowania krościeńskiego kirkutu, choć była ona prowadzona w dniach żydowskiego szabasu. 

Porządki na żydowskiej nekropolii przeprowadzili Polacy, dla których najważniejsze jest zachowanie pamięci o zmarłych, niezależnie od wyznania czy narodowości, zgodnie z cytatem z Tory, że „Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy”, oraz sentencją „Dbałości o przeszłość i przypomnieniu potomnym”


Wszyscy, którzy uczestniczyli w sobotniej akcji, nie patrząc na mijający czas, porządkowe prace prowadzili o kilka godzin dłużej, aniżeli było to w zamiarach organizatorów. Powodem była chęć pozostawienia po sobie efektów, które da się dostrzec z pobliskiej szosy, łączącej Nowy Sącz z Krościenkiem. 


Przeprowadzona akcja dała nie tylko widoczne efekty, ale umożliwiła także rozmowę z Janem Scheiki, świadkiem krościeńskiego holokaustu oraz wydarzeń powojennych, związanych z krościeńskimi mieszkańcami pochodzenia żydowskiego. To właśnie Panu Janowi jesteśmy szczególnie wdzięczni za pomoc w akcji porządkowania krościeńskiego kirkutu. Jan Scheiki jest człowiekiem, dla którego nie liczy się wiek, bo pomimo ponad osiemdziesięciu lat, czuje się wiecznie młodym.


Pan Jan, od młodości związany z ZHP jest nie tylko młody duchem, ale i fizycznie pokazał nam młodszym, że niezależnie od wieku, wyznając rotę przysięgi harcerskiej, żyje się wspaniale i zgodnie z duchem harcerskiego hasła Bóg, Honor, Ojczyzna, dla Której każde działanie jest wskazane, bo Ojczyzna, obok wiary w Boga wymaga nie tylko pracy, ale także pamięci o przeszłości, z myślą o teraźniejszości i przyszłości. 


Rozmowę  z Panem Janem  zamieszczamy na naszym portalu, zachęcając do jej wysłuchania, bo jest ona kompendium wiedzy o losach krościeńskich Żydów w okresie przed II Wojną Światową, w jej trakcie i w latach czterdziestych oraz pięćdziesiątych XX wieku.


Organizatorzy akcji sprzątania krościeńskiego kirkutu swoimi działaniami wykonali pierwszy krok w kierunku przypomnienia o żydowskiej nekropolii na terenie Krościenka n. Dunajcem.


Jedynym przedstawicielem władz Urzędu Gminy w Krościenku, jaki pojawił się na miejscu porządkowania kirkutu, była Pani  Katarzyna Ziemianek.


Pragniemy, żeby te działania nie pozostały działaniami jednorazowymi. Pragniemy także, aby krakowskie władze Żydowskiej Gminy Wyznaniowej podjęły rozmowy z władzami Urzędu Gminy w Krościenku na temat oznakowania krościeńskiego kirkutu i stałej opieki nad nim. 


Obok porządkowanego krościeńskiego kirkutu, tuż za jego ogrodzeniem, na tyłach kampingów znajduje się kolejny cmentarz ze zbiorowymi mogiłami. Spoczywają tam mieszkańcy Krościenka, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery, panującej w Krościenku w XIX wieku. O tym miejscu przypomina jedynie krzyż, niestety bez żadnej informacji, że znajduje się tam nekropolia.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom sobotniej akcji za wkład w porządkowanie krościeńskiego kirkutu. Dziękujemy również Piotrowi Twardowskiemu z portalu goral.info.pl za wsparcie medialne akcji. W szczególności pragniemy podziękować Grzegorzowi Szerszeniowi, kierownikowi krościeńskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który z własnych prywatnych funduszy zorganizował dla uczestników ognisko z kiełbasą i napojami chłodzącymi.

Janusz Chęciński 


        

 
galeria zdjęć
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 17 12.2022
reklama
dołącz do nas