aktualności

25 lecie orkiestry dętej OSP Ochotnica Dolna

11.07.2010

Uroczystości rozpoczęła Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym w Ochotnicy Dolnej, po czym wszyscy udali się do ochotnickiej Remizy OSP, gdzie oficjalnie otwarto obchody jubileuszu. Po wystąpieniach włodarzy Gminy Ochotnica Dolna, oraz zaproszonych gości wystąpiła orkiestra – jubilatka, a następnie zaproszona na uroczystość Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna.

11 lipca 2010 r. w Ochotnicy Dolnej uroczyście obchodzono 25 – lecie miejscowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej

Historia Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej (na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej)

 

Ochotnica Dolno wioska ukochano

Syroko łod Gorca jaze do Lubania

Długo łod Babieńce po brzegi Dunajca

A nase ludziska do śpiywu do tańca

Z kozdego potoka leci śpiyw muzyka

Łod Ligasa z Cyrchle jaze do Ustrzyka.

 

- tak oceniali położenie wsi i jej mieszkańców w swojej przyśpiewce miejscowi Ochotniccy Grajkowie - „Zamłacany”.

 

Pragnienie założenia Orkiestry Dętej przy miejscowej jednostce narastało już od roku 1983 - po uroczystościach 50-lecia OSP.

Możliwości realizacji tych marzeń były jednak bardzo znikome. Oprócz deklaracji chętnych do gry w orkiestrze osób - nie posiadających w większości żadnego teoretycznego przygotowania muzycznego ku temu - nie było właściwie niczego - instrumentów, dyrygenta, źródeł finansowania orkiestry. Gdy pojawiła się w końcu możliwość zakupu instrumentów do orkiestry, co w ówczesnych czasach nie było wcale proste, miejscowa jednostka OSP nie miała na to środków finansowych. Wówczas ówczesny Naczelnik Gminy, a równocześnie Prezes Zarządu jednostki OSP w Ochotnicy Dolnej na prośbę członków jednostki i w porozumieniu z główną księgową budżetu Gminy oraz przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej postanowili sfinansować koszty zakupu instrumentów. Zakupiono 34 instrumenty od OSP Łukowica. Były to instrumenty nowe, nieużywane. Po pojawieniu się instrumentów młodzież masowo zgłosiła chęć do grania w orkiestrze. Były Naczelnik Gminy - z zawodu nauczyciel - podjął się prowadzenia nauki teoretycznych podstaw muzyki z młodzieżą. Zajęcia te nie trwały jednak długo.

Usilne wysiłki prezesa OSP, Naczelnika Gminy oraz ówczesnego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej poczynione w kierunku znalezienia dyrygenta nie dawały rezultatu. Poszukiwania trwały w Nowym Targu, Nowym Sączu, Limanowej, Krakowie oraz w sąsiednich gminach, gdzie działały orkiestry.

W końcu dyrektor GOK i Naczelnik Gminy udali się do Ogniska Muzycznego w Łącku na próbę Orkiestry Łąckiej, gdzie jeden z najstarszych członków orkiestry (ś.p. Stanisław Wąchała) skierował ich do pobliskiej Zabrzeży, do świeżo upieczonego absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, Stanisława Strączka.

Stanisław Strączek bez wahania przyjął przedstawioną mu propozycję pracy i tak rozpoczął się żmudny proces budowania orkiestry.

Dzięki ogromnej pracy wykonanej przez dyrygenta - Stanisława Strączka oraz pomagającego mu Stanisława Banacha, a także wielu godzinom ćwiczeń orkiestra już wkrótce rozpoczyna swoją działalność występując przy okazji lokalnych uroczystości na terenie gminy, a także poza jej obszarem. Od samego początku swojego istnienia orkiestra czynnie włączyła się w życie kulturalne i społeczne gminy, bardzo często koncertując na jej terenie uświetniając swoją grą różne uroczystości i imprezy.

 

Orkiestra rozwija się nieustannie, systematycznie poszerza swój repertuar o utwory ambitne, a równocześnie ciekawe muzycznie. W swoim repertuarze posiada utwory kościelne, patriotyczne, marszowe jak również rozrywkowe.

Obecnie w orkiestrze gra około 40 osób w różnym wieku. Zajęcia muzyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Członkowie Orkiestry ćwiczą indywidualnie, a także w sekcjach oraz na próbach zbiorowych.

 

 

Kapelmistrzowie i instruktorzy Orkiestry:

 

Stanisław STRĄCZEK          – kapelmistrz (1987 r. – 2001 r.),

Stanisław BANACH             – instruktor (1987 r. – 1998 r.),

Andrzej TALAR                    – instruktor (1993 r. – 1998 r.),

Marek LIPIEŃ                       – instruktor (1994 r. – 1997 r.),

Andrzej FILAS                      – instruktor (1998 r. – 2002 r.),

Leszek MIECZKOWSKI      – kapelmistrz (2002 r. – 2008 r.),

Piotr MATUSIEWICZ          – kapelmistrz (2008 r. – do chwili obecnej),

 

 Skład orkiestry:

 

Flety - Halina Jagieła, Wioletta Strączek, Anna Cwynar, Monika Jagieła, Mariola Konopka, Katarzyna Chlebek, Zuzanna Jagieła

Klarnety - Kazimierz Konopka, Krzysztof Młynarczyk, Grzegorz Ptaszek, Kinga Sołtys, Joanna Chrobak, Justyna Jagieła, Lidia Ostowska;

Saksofony altowe – Łukasz Mikołajczyk, Magdalena Jasiurkowska, Mariola Królczyk ;

Saksofony tenorowe – Jarosław Brusiński;

Trąbki – Wojciech Rusnarczyk, Arkadiusz Tylecki, Sławomir Chryczyk ;

Kornety – Kamil Tokarczyk, Karol Tylecki, Izabela Mazurek, Aneta Chrobak;

Tenory – Zbigniew Chlebek, Jan Konopka, Agata Tylecka;

Puzony – Krzysztof Jagieła, Sylwester Cwynar;

Waltornie – Marian Brzeźny, Bogdan Piszczek, Katarzyna Franczyk;

Saksofon barytonowy – Stanisław Nogawka;

Bas – Wojciech Szczepaniak;

Gitara basowa – Marek Rusnak;

Instrumenty perkusyjne – Tomasz Królczyk, Stanisław Franasowicz, Stanisław Chlipała,Karolina Jagieła;

 Soliści – Monika Jagieła, Zbigniew Chlebek

 

 

 

Najważniejsze sukcesy orkiestry:

 W 1987 roku po raz pierwszy uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” organizowanym w Nowym Sączu, odnosząc niemal od razu sukces w postaci wyróżnienia. W 1988 roku Orkiestra znowu pomyślnie przechodzi przez eliminacje rejonowe i bierze udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu ponownie zdobywając wyróżnienie. Rok później, na tym samym przeglądzie zostaje już uznana najlepszą orkiestrą w Województwie Nowosądeckim w grupie orkiestr OSP. Kolejne lata to również pasmo sukcesów orkiestry.

W roku 1990 orkiestra pomyślnie przechodzi przez eliminacje rejonowe zorganizowane w Łącku i bierze udział w kolejnym, XIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘90” zajmując III miejsce. W tym też roku Orkiestra uczestniczy w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Busku - Zdroju, gdzie zajmuje V miejsce. Występ Orkiestry tak podoba się zgromadzonej publiczności, że jako jedyna z 17 orkiestr uczestniczących w tym przeglądzie bisuje oraz zdobywa nagrodę publiczności.

Rok 1991 to udział w eliminacjach rejonowych, a następnie zajęcie II miejsca w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘91” w Nowym Sączu.

W 1992 roku Orkiestra uczestniczy w eliminacjach rejonowych do XV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych, które odbywają się w Łącku i ponownie zajmuje II miejsce w grupie orkiestr OSP w Finale Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘92” w Nowym Sączu.

Rok 1993 to następny sukces Orkiestry, która tym razem zajmuje I miejsce w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘93”.

W 1994 roku Orkiestra odnosi kolejne sukcesy oraz dużo koncertuje poza terenem gminy. Zajmuje I miejsce w kategorii orkiestr OSP w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘94” w Nowym Sączu. Bierze również udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Wadowicach zajmując IV miejsce oraz zdobywa nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku – Białej.

Dwa razy koncertuje w Bazylice Mniejszej w Limanowej. Gra także w Kalwarii Zebrzydowskiej, na otwarciu Domu Strażaka w Czerńcu oraz podczas uroczystości „Kwitnącej Jabłoni” w Łącku.

W roku 1995 Orkiestra obchodzi Jubileusz X-lecia swojej działalności. Od ówczesnego Wojewody Nowosądeckiego otrzymuje dyplom z okazji Jubileuszu 10-lecia za działalność na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w województwie nowosądeckim. Startuje też w eliminacjach, a następnie bierze udział w Finale Wojewódzkim XVIII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘95” zajmując II miejsce w grupie orkiestr OSP.

Rok 1996 to udział Orkiestry w licznych przeglądach. Najpierw Orkiestra bierze udział w XIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Sandomierzu, gdzie zdobywa wyróżnienie i zostaje laureatką Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierz. Następnie Orkiestra zajmuje II miejsce w kategorii orkiestr OSP w XIX Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘96” organizowanym w Nowym Sączu i otrzymuje puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Nowym Sączu. Bierze tez udział w Centralnych Dożynkach na Jasnej Górze, uświetniając swoją grą Mszę Świętą.

W 1997 roku Orkiestra pomaga w organizacji przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w dniu 7 czerwca w Ludźmierzu i współtworzy muzyczną oprawę tego wydarzenia. Ponownie uczestniczy w Centralnych Dożynkach na Jasnej Górze grając podczas odprawianej tam Mszy Świętej. Bierze też udział w V Paradzie Orkiestr Dętych w Zakopanym organizowanej przez Podhalański Związek Gmin i Urząd Miasta Zakopane.

W 1998 roku Orkiestra zajmuje II miejsce w kategorii orkiestr OSP w XXI Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘98” w Nowym Sączu. Bierze też udział w XV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Wadowicach oraz w VI Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Krościenku nad Dunajcem.

W 1999 r. Orkiestra ponownie jest zaproszona do uświetnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 16 czerwca w Starym Sączu i uczestniczy w oprawie muzycznej Mszy Świętej. Startuje w XXII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu zajmując III miejsce. Bierze również udział w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Spytkowicach.

Rok 2000 jest wyjątkowym rokiem pod względem różnorodnych koncertów, w których bierze udział Orkiestra. W tym roku Orkiestra uczestniczy w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie (miejscowość k. Poznania). Uczestniczy również w VIII Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin, która tym razem odbywa się w Szaflarach.

W tymże roku orkiestra wraz z innymi strażackimi muzykami z całej Polski po raz pierwszy bierze udział w koncercie zorganizowanym z okazji osiemdziesiątych urodzin Jana Pawła II w Wadowicach. Bierze również udział w ustanawianiu Rekordu Guinessa w ilości muzyków odgrywających jednocześnie Hejnał Mariacki na trąbach podczas imprezy „Hejnał na 1000 trąb i więcej” w dniu 11 czerwca w Krakowie. Uczestniczy w Koncercie Jubileuszowym WARSZAWA 2000, otrzymując dyplom od Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka za przygotowanie programu i udział w tym Koncercie. Startuje w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kluszkowcach i otrzymuje Puchar Wójta Gminy Czorsztyn oraz uczestniczy w VIII Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin organizowanej w Szaflarach.

W 2001 roku Orkiestra bierze udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Województwa Małopolskiego i koncercie z okazji osiemdziesiątych pierwszych urodzin Jana Pawła II w Wadowicach.

W 2002 roku Orkiestra, jak co roku bierze udział w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze” w Wadowicach. Uczestniczy w X Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Maniowach organizowanej przez Podhalański Związek Gmin, Starostę Powiatu Nowotarskiego i Gminę Czorsztyn. Bierze też udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Maniowach.

W 2003 roku Orkiestra wraz z 40 innymi zespołami OSP bierze udział w Koncercie Jubileuszowym z okazji XXV-tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II i osiemdziesiątych trzecich urodzin Jego Świątobliwości, „Strażacy Ojcu Świętemu w Darze”. Uroczystości odbywały się w Wadowicach. Bierze też udział w XI Podhalańskiej Paradzie Orkiestr Dętych w Niedzicy organizowanej przez Podhalański Związek Gmin, Starostę Nowotarskiego i Wójta Łapsz Niżnych. Orkiestra występuje też wiele razy podczas uroczystości okolicznościowych odbywających się na terenie gminy np. podczas uroczystego otwarcia oczyszczalni ścieków w Tylmanowej, podczas pobytu delegacji Komisji Europejskiej, która wizytowała wykonane inwestycje w naszej Gminie, z okazji nadania imienia ks. prof. J. Tischnera Szkole Podstawowej „Skrodne” i im. Bohaterów Krwawej Wigilii Szkole Podstawowej „Młynne” w Ochotnicy Dolnej.

W 2004 roku Orkiestra ponownie uczestniczy w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze” zorganizowanego z okazji 84 rocznicy Jego urodzin w Wadowicach. Bierze udział w Małopolskim Przeglądzie Orkiestr OSP organizowanym w Nowym Wiśniczu, otrzymując wyróżnienie I-go stopnia.

Natomiast na terenie gminy uświetniała swoją grą liczne okolicznościowe uroczystości związane np. z oddaniem budynku Remizy Straży Pożarnej oraz poświęcenia wozu bojowego w Ochotnicy Górnej z nadaniem imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej – Centrum i Gimnazjum Nr 2 w Ochotnicy Dolnej, z sześćdziesiątą rocznicą wydarzeń „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej, z poświęceniem i przekazaniem OSP w Tylmanowej samochodu ratowniczo – gaśniczego. Wówczas Orkiestra zaprezentowała swój dorobek muzyczny i przedstawiła swoją 20-letnią historię działalności podczas spotkania z Prezesem ZOSP RP p. Waldemarem Pawlakiem, który w tym czasie przebywał w naszej Gminie.

W 2005 roku Orkiestra jak co roku wraz z innymi orkiestrami strażackimi występuje na Wadowickim rynku w koncercie „Strażacy - Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - w Darze” organizowanym przez Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSP RP w Wadowicach oraz OSP w Choczni. W tymże roku Orkiestra obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności i wydaje swoja pierwszą płytę.

W latach 2006-2010 orkiestra corocznie uczestniczy w licznych cyklicznych imprezach takich jak Koncert „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze” organizowany w dniu urodzin Papieża na wadowickim rynku, Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu, Podhalańska Parada Orkiestr Dętych, która w roku 2008 odbywa się właśnie w Ochotnicy Dolnej. W roku 2009 i 2010 uczestniczy również w przeglądzie orkiestr dętych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego organizowanym w Nowym Targu, zdobywając za każdym razem pierwsze miejsce.

Janusz Chęciński
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 30 06.2022
  • 02 07.2022
  • 03 07.2022
  • 03 07.2022
  • 03 07.2022
  • 09 07.2022
  • 17 09.2022
reklama
dołącz do nas