aktualności

Gminne manewry "Wiosna 2018"

07.05.2018

W niedzielę 29 kwietnia 2018 roku na stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach przeprowadzone zostały Gminne manewry strażackie „Wiosna 2018”. Teren stacji narciarskiej jest trudny do przeprowadzenia ćwiczeń, z uwagi na dużą różnicę wzniesień pomiędzy dolną a górną stacją (~ 200 metrów).

Tego rodzaju ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Czorsztyn odbywają się 2-razy w roku: na wiosnę i jesienią. Głównym celem ćwiczeń było: doskonalenie współdziałania OSP gminy Czorsztyn, doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji rat-gaśniczych i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz sprawdzenie sprzętu oraz umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez naczelników i dowódców  sekcji OSP.

 Komendant gminny polecił stosować przepisy BHP obowiązujące podczas akcji  ze szczególnym uwzględnieniem zasad bhp w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych przez ratowników pracujących w sprzęcie ODO, na drabinach ,w pomieszczeniach zadymionych/ asekuracja roty przez stosowanie linki ratowniczej i linii wężowej.  Zajęcia częściowo prowadzone na placu  przed restauracją i drodze dojazdowej. Przed rozpoczęciem zajęć oznakować teren i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Zbiórkę zastępów OSP zorganizowano na placu pod wiaduktem w Kluszkowcach. Dh. Krzysztof Regiec - Komendant Gminny złożył meldunek Tadeuszowi Wachowi – Wójtowi Gminy Czorsztyn o gotowości zastępów OSP do ćwiczeń a następnie przedstawił dowódcom zastępów OSP temat i założenia do ćwiczeń.            

Temat ćwiczenia: „Pożar  budynku  gastronomiczno – hotelowego, ewakuacja i udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Taktyka gaszenia pożarów  w domach wczasowych, hotelach”.

Założenie taktyczne ćwiczenia: „W kuchni usytuowanej na parterze pensjonatu  wskutek nadmiernej eksploatacji instalacji elektrycznej  wybuchł pożar, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na całą kondygnację, oraz część hotelową  na  pierwszym  piętrze. Ogień wydobywa się przez okna i drzwi stwarzając zagrożenie dla sąsiednich budynków.  W wyniku pożaru poparzeniu uległy dwie osoby personelu kuchennego . Duże zadymienie wewnątrz budynku odcina drogę ewakuacyjną przez klatkę schodową osobom znajdującym się na piętrze. Ewakuacja zagrożonych  możliwa jest przez sprawienie drabin D-10W do  okien części hotelowej przez ratowników wyposażonych w aparaty powietrzne. Zastępy OSP Kluszkowce i Maniowy wyposażone w sprzęt ODO po sprawieniu drabin D-10W do okien budynku podają po jednym prądzie mgłowym do pomieszczeń  ,przeprowadzają ewakuację poszkodowanych z piętra budynku. Zastępy OSP Sromowce Wyżne i OSP Sromowce Nizne  w sprzęcie ODO podają po jednym prądzie wody do  kuchni i pomieszczeń magazynowych     i prowadzą ewakuację 2 osób. Dostarczanie wody do pożaru systemem przepompowania        a następnie dowożenie  przez wybrane  jednostki OSP”.

Przeprowadzenie ćwiczenia zgodnie z przyjętym założeniem:

* GBAM  OSP Kluszkowce - budowa linii głównej i  jednej gaśniczej ,wprowadzenie ratowników zabezpieczonych w ODO, po D-10W, ewakuacja osoby poszkodowanej  i przekazanie jej ratownikom medycznym.

* GBARt  OSP Maniowy- budowa linii głównej,jednej linii gaśniczej podanie  prądu wody do środka budynku .

Wprowadzenie po drabinie roty wyposażonej w aparaty powietrzne do środka celem ewakuacji  osoby uwięzionej wewnątrz budynku.

 *GBA 3/16 OSP Mizerna Przejęcie poszkodowanych z OSP Kluszkowce,zasilanie OSP Kluszkowce

*GBA 1.8/16Huba – wykonanie linii zasilającej do GBARt Maniowy przejęcie poszkodowanych od OSP Maniowy .

*GBA 3/16 OSP Sromowce Wyżne- dysponowanie roty w ODO do pomieszczenia kuchni,ewakuacja poparzonego na zewnątrz.

 *GCBA 4/32 Sromowce Nizne- zadanie jak dla Sromowiec Wyżnych

Po wykonanym zadań, w miejscu ćwiczeń zorganizowano zbiórkę zastępów OSP, podczas której komendant gminny złożył meldunek wójtowi gminy o zakończeniu ćwiczeń.

UG Czorsztyn
fot. OSP Kluszkowce

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 27 04.2019
  • 28 04.2019
  • 28 04.2019
  • 30 04.2019
  • 01 05.2019
  • 02 05.2019
  • 02 05.2019
  • 05 05.2019
reklama
dołącz do nas