aktualności

Remont ul. Słonecznej w Kluszkowcach

09.09.2019

Rozpoczęto prace na ul. Słonecznej w Kluszkowcach. Już niebawem położona zostanie nowa nawierzchnia, zanim jednak to nastąpi muszą zostać wykonane niezbędne prace związane z przygotowaniem ulicy do zapowiadanej modernizacji.

W chwili obecnej wykonawca robót rozpoczął rozbiórkę chodników, kolejnym etapem będą prace związane z tzw. przekładką chodników z dostosowaniem do nowej niwelety jezdni, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, by ostatecznie nałożyć jej nową warstwę. Ponadto w ramach modernizacji drogi wykonana zostanie min. studzienka ściekowa, regulacja wpustów ściekowych oraz włazów kanałowych czy budowa chodnika z kostki betonowej.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD, które zgodnie z zawartą umową zakończy roboty drogowe w terminie do 18 października 2019 r. Modernizacja  ul. Słonecznej jest możliwa dzięki środkom pozyskanym przez samorząd
w ramach promesy na usuwanie skutków powodzi przyznanej przez Wojewodę Małopolski.
Wartość prac objętych umową wynosi 659 619,76 zł brutto, wartość dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 346 715, 00 zł. Kwota 312, 904, 76 zł stanowi środki własne zabezpieczone na powyższy cel w budżecie Gminy Czorsztyn.
 
                                                                                                          Opr. Aneta Markus
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 24 01.2020
  • 26 01.2020
  • 26 01.2020
  • 02 02.2020
  • 01 03.2020
reklama
dołącz do nas