aktualności

Rozpoczęła się budowa mini boiska do piłki nożnej

12.09.2019

Trwają prace przy tworzeniu nowego miejsca do aktywnego spędzania czasu na krościeńskich bulwarach. Plac pod budowę został przejęty przez wykonawcę i rozpoczęły się pierwsze roboty ziemne. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje budowę ogólnodostępnego mini boiska sportowego do piłki nożnej         z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 23,00x 40,00m, co stanowi 100% części sportowej, ( całkowity wymiar ze strefą bezpieczeństwa 27,00x 46,00).W zakres prac wchodzi także wykonanie ogrodzenia, odwodnienia, chodników, montaż bramek, piłko chwytów oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt sportowy służyć będzie powszechnemu uprawianiu sportu i rekreacji.

Zadanie  współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.                                „ Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-s portowa- MIRS.
 

Opr. K.Kubik
galeria zdjęć
komentarze