aktualności

Konferencja prasowa ”Bezpieczny Senior w Małopolsce - Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!”

15.09.2019

12 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się konferencja ”Bezpieczny Senior w Małopolsce - Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji”.

Na sali obecni byli Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO, Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Krakowie, przedstawicielki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Ambasador Głosu Seniora Marek Pilch, media oraz przedstawiciele organizacji seniorskich.
Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Marszałek Marty Malec-Lech, która przedstawiła działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ochrony praw konsumentów seniorów i młodzieży. Następnie Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO, przedstawił problematykę kampanii "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!" w tym techniki manipulacji, które są stosowanego na tego typu spotkaniach. Zostały zaprezentowane także nagrania, podczas których zostały ukazane nieetyczne działania handlowców. Wyświetlono również edukacyjny spot telewizyjny, przestrzegający przed zakupami na prezentacjach.
Na zakończenie konferencji, Łukasz Salwarowski zaapelował do samorządów, uzdrowisk, hoteli, restauracji itp. o niewynajmowanie powierzchni na pokazy sprzedażowe. Apel został skierowany także do banków, o nieudzielanie kredytów na prezentacjach oraz mediów i organizacji seniorskich o edukowanie, ostrzeganie i promowanie kampanii "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!".
Konferencja prasowa "Bezpieczny Senior w Małopolsce" została zorganizowana w ramach edycji małopolskiej kampanii "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!". Ponadto został wydrukowany folder, który zostanie dystrybuowany do wszystkich samorządów Województwa Małopolskiego. Projekt przewiduje także produkcje i emisje spotu telewizyjnego oraz radiowego kampanii.
Stowarzyszenie MANKO jest niezależną Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), organizatorem kampanii społecznych (m.in. Lokal BEZ papierosa, Polska BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna się po 60-tce), koordynatorem Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i Gmina Przyjazna Seniorom organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie oraz wydawcą ogólnopolskiego magazynu senioralnego Głos Seniora. Stowarzyszenie MANKO pomaga i działa społecznie już od ponad 20 lat.
Kampania społeczna „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” realizowana jest w Małopolsce przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora. Projekt przewiduje działania prewencyjne przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji przez konsumentów. Goście zaproszeni na tego typu spotkania nie są właściwie informowani o celu handlowym, bywają wprowadzani w błąd co do właściwości produktów. W trakcie spotkań bywa wywierana presja i wątpliwy etycznie nacisk na potencjalnych klientów. Klienci po zakupie nie otrzymują wszystkich dokumentów ani nie są informowani o swych prawach.
KONTAKT: tel. 12 429 37 28, e-mail: programOKS@manko.pl
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas