aktualności

Orkiestra Dęta OSP w Ochotnicy Dolnej z dofinansowaniem

07.10.2019

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski.

Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas – wiceprzewodnicząca SWM oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań.
Dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START otrzymała Orkiestra Dęta OSP w Ochotnicy Dolnej. Czek odebrał Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.
Liczba złożonych w konkursach wniosków przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie było ogromne, a to potwierdza, że konkurs był naprawdę trafiony. Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć środki przekazane na ten cel – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.
W pierwszym z konkursów – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym do organizacji pozarządowych wsparcie finansowe z budżetu województwa w wysokości 536 tys. zł pozwoli zrealizować aż 57 zadań. Dzięki tym środkom oprócz zakupu strojów, instrumentów, akcesoriów i wydawnictw muzycznych, NGO-sy będą mogły dofinansować projekty związane z rozwojem lub popularyzacją orkiestr poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz koncertów.
W drugim konkursie – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START! – dedykowanym małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury, złożono 51 wniosków na kwotę ponad 716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł. Wśród kilkudziesięciu gmin, które otrzymały dotację znalazła się m.in. Gmina Ochotnica Dolna na zadanie „Kultywowanie lokalnej twórczości poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna oraz organizację koncertu 9 400 zł”.
 

UG Ochotnica
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 23 02.2020
  • 01 03.2020
  • 01 03.2020
  • 03 03.2020
reklama
dołącz do nas