aktualności

Szkolenie antyterrorystyczne

18.10.2019

W dniach 15-16 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej i działań antykryzysowych. Udział w szkoleniu wziął Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Celem szkolenia było zapoznanie kierownictwa, kadry oraz wychowanków Centrum z zagrożeniami kryzysowymi, w tym profilaktyką antyterrorystyczną oraz sposobami zachowania się i reagowania w sytuacjach alarmowych, a także przećwiczenie współpracy z właściwymi służbami w takich okolicznościach. Pierwszego dnia prowadzący szkolenie omówili skalę zdarzeń nadzwyczajnych w placówkach oświatowych wywołanych przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak oraz wypadek. Uczestnicy zapoznali się z zasadami postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej oraz przećwiczyli w sposób praktyczny przyjmowania pozycji bezpiecznej.

Ciekawym elementem szkolenia było również zapoznanie się uczestników z rodzajami broni palnej i niebezpiecznych narzędzi. Wieczorem odbyło się spotkanie młodzieży z Andrzejem Kruczyńskim – oficerem, byłym żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM, uczestnikiem misji poza granicami kraju, autorem wielu książek. Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny. Zaaranżowana sytuacja kryzysowa obejmowała m.in. pozostawienie w rejonie CKiW nieznanego pojazdu z ładunkiem wybuchowym, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie, symulowane zarzewie dymu (ognia) oraz zagrożenie życia i zdrowia (urazy kończyn, omdlenia). Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie znalezienie bezpiecznych miejsc w czasie ataku terrorystycznego, powiadomienie odpowiednich służb w celu wspólnego opanowania zaistniałej sytuacji kryzysowej. Podjęto działania zmierzające do zorganizowania bezpiecznej ewakuacji młodzieży i kadry i udzielania pierwszej pomocy. W sposób praktyczny przećwiczono rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb o zdarzeniu kryzysowym, transport rannych i poszkodowanych. Po zakończonych ćwiczeniach, delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed znajdującym się w Szczawnicy obeliskiem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ćwiczeniach aktywnie uczestniczył Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych Pan dr Krzysztof Sikora. Partnerami wydarzenia byli: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, Podhalańska Grupa GOPR Oddział w Szczawnicy oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 22 02.2020
  • 23 02.2020
  • 01 03.2020
  • 01 03.2020
  • 03 03.2020
reklama
dołącz do nas