aktualności

Zakończenie prac drogowych

06.11.2019

Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej pod nazwa „Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem, finansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W czwartek 31 października 2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi wojewódzkiej. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 4 mil. zł była firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. z Wrocławia. W ten sposób udało się zakończyć remont najbardziej zniszczonego odcinka jezdni na ul. Jagiellońskiej w Krościenku nad Dunajcem.
Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę drogi w kilometrażu odc. 080 od 5+810 do 6+050 i od 6+120 do 6+879 w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmującego wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zlokalizowanymi w kilometrażu drogi, remont ścieków przykrawężnikowych z kostki granitowej, remont chodnika, wbudowanie krawężnika granitowego i betonowego, remont przepustów drogowych, remont kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Zadanie zostało głoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

UG Krościenko
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 12 08.2020
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas