aktualności

Szczawnica 2012

12.03.2012

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda spotkał się z mieszkańcami miasta i gminy - Jaworek, Szlachtowej, Szczawnicy Niżnej, Wyżnej i Centrum. Na spotkaniach prezentowane były tegoroczne zamierzenia samorządu w zakresie planowanych inwestycji.

Do najważniejszych tegorocznych zadań należą:

1. Przebudowa drogi ul. Głównej od skrzyżowania z ul. Skotnicką do Kotońki.
2. Przebudowa drogi na odcinku 760m na ul. Sopotnickiej z wymianą nawierzchni na asfaltową , ułożenie chodnika, montaż 7 lamp.
3. Dokumentacja na przebudowę mostu na potoku Grajcarek w Malinowie
4. Remonty bieżące nawierzchni dróg lokalnych
5. Udrożnienie i regulacja przepustów i rowów odwadniających
6. Malowanie ścieżki pieszo–rowerowej
7. Modernizacja ul. Języki
8. Modernizacja ulicy Bereśnik
9. Odbudowa korpusu drogi ul. Kunie - dokumentacja i rozpoczęcie robót
10. Modernizacja nawierzchni ul. Szalaya boczna w kierunku posterunku energetycznego
11. Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na Czarnej Wodzie w Jaworkach
12. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtowej
13. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Szafranówki
14. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Piasków
15. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek
16. Inne prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego (analizy zasadności przystąpienia)
17. Odnowa Centrum Wsi Szlachtowa. W ramach projektu planuje się: modernizację placu przy remizie OSP wraz z wydzieleniem 8 miejsc postojowych dla samochodów, modernizację chodnika przed OSP, modernizację jezdni ul. Lipowej (od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Wspólną), wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wspólnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej i umocnieniem skarpy płytami ażurowymi, remont chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. Sielskiej.
18. Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie ZRID na przebudowę mostu na potoku Grajcarek w tzw. Malinowie”.
19. Wykonanie dokumentacji na remont mostu na Czarnej Wodzie za kwotę
20. Wykonanie drogi na „Opołtę”
21. Budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. Jest to pierwszy etap inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek.
22. Środki z promesy na przeciwdziałanie skutkom powodzi:
a) Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Sopotnicka boczna kierunek na Gabańkę
b) Odbudowa nawierzchni ulicy Sopotnicka boczna kierunek na Gabańkę
c) Odbudowa kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami na ulicy Połoniny
d) Odbudowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ulica Widok boczna
e) Odbudowa oberwanego korpusu drogi ul. Sielska w Szlachtowej

Spotkania z mieszkańcami są dla mnie okazją do przedstawienia planów i zamierzeń działań samorządowych na obecny rok oraz cennym źródłem informacji w jakim kierunku planować zadania na rok przyszły. Pocieszającym jest fakt, iż z roku na rok udaje się nam rozwiązywać coraz więcej zgłaszanych na spotkaniach problemów, chociaż zdaję sobie sprawę jak dużo pozostało jeszcze do zrobienia – podsumowuje spotkania z mieszkańcami Burmistrz Grzegorz Niezgoda.

źródło: UMiG Szczawnica
 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 27 04.2019
  • 28 04.2019
  • 28 04.2019
  • 30 04.2019
  • 01 05.2019
  • 02 05.2019
  • 02 05.2019
  • 05 05.2019
reklama
dołącz do nas