aktualności

Wiem kim będę

04.12.2019

W ramach promocji działań projektu „Wiem kim będę” uczniowie Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej w Spisskiej Beli otrzymali materiały promocyjne zakupione przez Miasto i Gminę Szczawnica z budżetu projektu. Materiały będą służyć uczniom podczas realizacji projektu jako pomoce dydaktyczne.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości uczniów/uczennic objętych projektem w zakresie możliwości jakimi dysponuje aktualny rynek pracy, zapobiegać
przedwczesnemu rezygnowaniu z edukacji, a także pokazać szerokie możliwości
zarobkowe co przyczynić się ma do zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wysokość dofinansowania 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% Budżet Państwa, 10% Wkład własny.
Projekt realizowany w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Wiem kim będę”.
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 09 08.2020
  • 12 08.2020
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas