aktualności

LGD rozpoczęło konsultacje społeczne LSR

27.06.2020

W najbliższym czasie przyjęte zostanie rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Projektowana zmiana daje możliwość Lokalnej Grupie Działania przeznaczenia aż 10 % budżetu poddziałania 19.2. (działania Realizacja LSR) na wdrażanie projektów współpracy przez lokalną grupę działania (10% z 5 790 000,00 zł).

Podczas spotkań z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi, członkami LGD zwracano nam uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki rowerowej. Dlatego też planując zwiększenie budżetu projektów współpracy, większość tej kwoty planujemy przeznaczyć na projekt, którego celem będzie promocja turystyki rowerowej południowej Małopolski i rozwój infrastruktury towarzyszącej.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Gorce  - Pieniny poddaje na swojej stronie propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.
Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
-  monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.
-  możliwością zwiększenia kwoty na poddziałanie 19.3
-  aktualizacją zapisów w LSR i poprawa oczywistych omyłek.
Wszelkie uwagi nadsyłać można mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 02 08.2020
  • 09 08.2020
reklama
dołącz do nas