aktualności

Strażacy ze Sromowiec Wyżnych mogą liczyć na wóz bojowy

27.06.2020

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na ręce wójtów oraz prezesów OSP przekazano oficjalne, pisemne potwierdzenie uwzględnienia na tzw. wykazie planowanych zakupów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.

W imieniu samorządu oraz  jednostki OSP Sromowce Wyżne w spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn, Antoni Pierwoła Prezes oraz Jacek Górecki Naczelnik OSP Sromowce Wyżne. Podczas spotkania obecni byli Poseł na Sejm Anna Paluch oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla druhów z sołectwa Sromowce Wyżne zaplanowano środki finansowe z następujących źródeł:

- środki własne oraz samorządowe – 520 000 zł

- środki finansowe NFOŚIGW/WFOŚiGW – 380 000 zł

- dotacja budżetowa MSWiA- 100 000 zł

 Termin wykorzystania dofinansowania upływa z dniem 20 grudnia 2020 r.

 Opr. Aneta Markus

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 02 08.2020
  • 09 08.2020
reklama
dołącz do nas