aktualności

Nowa otulina w Jaworkach bez konsultacji społecznych

15.07.2020

Właściciele zabudowań i gruntów leżących na terenie stworzonej w tym roku otuliny wokół rezerwatu Biała Woda w Szczawnicy-Jaworkach boją się, czy wyznaczenie nowego terenu chronionego nie będzie dla nich uciążliwe i z czasem nie pojawią się restrykcyjne przepisy uniemożliwiające im inwestycje. RDOŚ, która utworzyła otulinę zapewnia, że żadnych konsekwencji dla mieszkańców i miejscowych gospodarzy nie będzie.

Niektórzy mieszkańcy Jaworek, dość sceptycznie podchodzą do tematu. Przypominając problemy z blokowaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska budowy kolejki krzesełkowej na Durbaszkę, ponieważ miałaby się ona znajdować w strefie ochronnej. Ma tutaj gniazdować puchacz Bubo bubo. Władze Szczawnicy uważają, że strefa została wprowadzona, mimo iż nie ma wiarygodnych informacji o gniazdowaniu puchacza w tym rejonie.

- Żeby nie okazało się, że za chwilę otulina stanie się naszą zmorą – mówi jeden z mieszkańców Jaworek. – Oczywiście sam rezerwat Biała Woda, powinien podlegać ochronie i tego nie ma co kwestionować. Natomiast nie wiadomo, czy teraz na terenie otuliny nie będziemy musieli dostosować się do przepisów, które wpłyną na rozbudowę i remonty naszych domów chociażby. Dziwi nas, to że nie były prowadzone, jakieś konsultacje z mieszkańcami w tym temacie.

RDOŚ przypomina, że rezerwat przyrody Biała Woda nie posiadał do tej pory otuliny. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyznaczył teren chroniony wokół rezerwatu, ale również zwiększył powierzchnię podlegającą ścisłej ochronie. Dotychczas było to ponad 33 ha, a obecnie 46. Sama otulina ma 286 ha .

- Wyznaczenie otuliny rezerwatu nie wpływa na obecny sposób gospodarczego wykorzystania gruntów wchodzących w skład obszaru otuliny – zapewnia Robert Sawa główny specjalista z RDOŚ w Krakowie. - Mieszkańcy i pozostali właściciele mogą nadal użytkować swoje grunty i prowadzić własne gospodarstwa na dotychczasowych zasadach.
Jak zapewniają urzędnicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przepisy prawa nie przewidują przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia otuliny rezerwatu przyrody.

Powiększenia rezerwatu przyrody i utworzenia wokół niego otuliny zostały zaopiniowany pozytywnie zarówno przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Nadleśnictwo Krościenko oraz Krakowskiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Józef Słowik
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 26 09.2020
  • 26 09.2020
  • 26 09.2020
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas