aktualności

Czy w Ochotnicy będzie nowy kościół?

20.07.2020

Z inicjatywy wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka w dniu 13 lipca w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie Ks. Proboszcza Pawła Legutko i Rady Parafialnej z Ochotnicy Dolnej oraz samorządowców Moniką Bogdanowską - Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Pawłem Dziubanem - Kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu.

Wójt Gminy Ochotnica zaprosił  Monikę Bogdanowską - Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z problemami, jakie napotkała Parafia P.W. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, planując budowę nowego kościoła. Spotkanie miało na celu ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji oraz znalezienie możliwych dróg wyjścia.
Spotkanie otworzyła prezentacja dokonań Parafii w Ochotnicy Dolnej i Gminy Ochotnica Dolna w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa, będąca dowodem dbałości społeczności lokalnej o zabytki.

Następnie wójt  stwierdził, że był zaskoczony negatywnym zaopiniowaniem przez Konserwatora Zabytków zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego - zarówno tej, dotyczącej budowy nowego kościoła, jak i innych wniosków mieszkańców.
Tadeusz Królczyk pokreślił, że zablokowanie dokonywania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utrudnia rozpoczęcie budowy kościoła oraz uniemożliwia realizację części inwestycji samorządowych – takich, jak chociażby budowy placów zabaw. Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do uczestników spotkania o dialog i poszukiwanie możliwych rozwiązań tych problemów.
Ks. Paweł Legutko, jak i przedstawiciele Rady Parafialnej z Ochotnicy Dolnej podkreślali konieczność budowy nowego kościoła oraz brak podstaw do wpisania budynku Domu Parafialnego do Rejestru Zabytków. Jak podkreślono, zebrano 1308 podpisów pod specjalną petycją, w której mieszkańcy nie zgadzają się na taką decyzję.

Monika Bogdanowska  w odpowiedzi na te wnioski wyjaśniła, że decyzja o odmowie uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego jest spowodowana brakiem zaktualizowania Gminnej Ewidencji Zabytków, która miała być przyjęta w 2017 r. oraz faktem wpisania w 2017 r. Domu Parafialnego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Jako jedyne możliwe rozwiązanie konserwator zabytków  zaproponowała przeniesienie budynku Domu Parafialnego na inną posesję.
Wójt  zaznaczył, że do czasu otrzymania pisma od Konserwatora Zabytków w kwietniu 2020 r. nie wiedział ani o braku aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków ani o deklaracjach złożonych przez poprzedniego Wójta, dotyczących przygotowania kart ewidencyjnych zabytków z terenu Gminy i przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.
Wójt pokreślił, że nie jest możliwe szybkie przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, ponieważ karty ewidencyjne budynków, które zostały przygotowane w 2017 r. na zlecenie ówczesnego Wójta nie nadają się do użycia i budzą poważne wątpliwości.
Zastępca Wójta - Krzysztof Jurkowski wyraził zdziwienie, że mimo złożenia wniosku przed ponad trzema miesiącami do tej pory nasz samorząd nie otrzymał kopii obiektów z terenu Gminy Ochotnica Dolna wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i tak naprawdę nie wiemy, ile i które budynki zostały w 2017 r. wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
W odpowiedzi padła deklaracja, że wkrótce taką listę Gmina Ochotnica Dolna otrzyma.

opr.JD / Ochotnica Dolna
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas