aktualności

Cudotwórcy Pienin i Gorców

15.09.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny", otrzymało dofinansowanie na zadanie pn. "CudoTWÓRCY Pienin i Gorców" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna 2020.

Przedmiotem zadania jest upowszechnienie dorobku kulturowego regionu Pienin i Gorców poprzez realizację cyklu reportaży edukacyjnych dot.  rzemiosła ludowego i artystycznego. Głównym zamierzeniem projektu jest zachowanie zanikających form kultury ludowej na obszarze Pienin i Gorców oraz przekazanie młodemu pokoleniu wartości wynikających z przywiązanie do tradycji regionu, tradycji rodzinnych, a także dalsze rozwijanie posiadanego kapitału kulturowego za pomocą internetowych narzędzi przekazu. Projekt polegał będzie na realizacji cyklu sześciu filmów edukacyjnych z twórcami ludowymi trudniącymi się m.in. cyfrowaniem portek góralskich, haftem, rzeźbą, lutnictwem, kowalstwem, malarstwem. W ramach reportaży filmowych zakładana jest prezentacja dorobku twórców ludowych oraz uchwycenie procesu wykonywania danego rzemiosła.  Prezentowani twórcy ludowi będą pochodzić z terenu czterech gmin pienińsko - gorczańskich, tj. gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica.
Wykonany zostanie również krótki zwiastun filmowy jako zapowiedź cyklu reportaży oraz modernizacja strony internetowej o twórcach ludowych, na której zostaną zamieszczone rezultaty projektu.

Zadanie pn. "CudoTWÓRCY Pienin i Gorców" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas