aktualności

Szczawnicka przystań wypięknieje

17.10.2020

Rusza realizacja zadania „Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko - słowackiego w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej”

W pierwszym etapie została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie koniecznym do wykonania zadania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

Drugi etapem będą roboty inwestycyjne polegające na przebudowie przystani flisackiej i rozbudowie o część do obsługi kajaków.

W ramach zadnia przewiduje się następujące roboty budowlane:
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, niezbędna wycinka drzew.
- Częściowa rozbiórka murów istniejącej przystani, prace remontowe, czyszczenie, spoinowanie obiektu nie przebudowywanej przystani,
- Roboty ziemne związane z ułożeniem infrastruktury podziemnej (odwodnienie, oświetlenie)
- Budowa konstrukcji rampy dla niepełnosprawnych,
- Budowa tarasów pod siedziska,
- Przebudowa betonowych pomostów i części dobojowej przystani (roboty rozbiórkowe, ukształtowanie nowej linii nabrzeża),
- Regulacja istniejącego toru kajakowego – roboty ziemne, hydrotechniczne,
- Montaż uchwytów pod naciągi bramek kajakowych po obu stronach toru kajakowego,
- Budowa pasażu (obiekt kubaturowy), w tym: budowa muru oporowego od strony ścieżki pieszo-rowerowej.

Całkowita wartość projektu 2 040 763,29 €. Wartość projektu po stronie polskiej wynosi 554 697,56 € w tym wartość dofinansowania wynosi 85% 471 492,90 € - informuje burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Źródło fb Grzegorza Niezgody, opr.JD
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 09 05.2021
  • 14 05.2021
  • 19 05.2021
reklama
dołącz do nas