aktualności

Przyjaciele Doliny Dunajca walczą z trucicielami - powstaje niezależny monitoring wód i ścieków

16.11.2020

W tym roku dzięki wygranej w konkursie w ramach projektu LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach stowarzyszenie Przyjaciele Doliny Dunajca otrzymali narzędzia, które pozwalają na prowadzenie szybkich i profesjonalnych testów i analiz jakości wody i ścieków.

Dzieki Projektowi Karpaty Łączą i przy wspołpracy stowarzyszenia z gminą Ochotnica Dolna rozpoczyna się roczny cykl niezależnych analiz wody i ścieków w zlewni Dunajca w tym między innymi w Ochotnicy, Kamienicy i Grajcarku. W konsekwencji będzie można otrzymać szeroki obraz zmian w jakości płynacej wody i to w cyklu całorocznym, więc również w relacji do intensywności ruchu turystycznego. Pozwoli to na sprecyzowanie zagrożeń, ich lokalizacji oraz pomoże w wypracowaniu strategii naprawczej.
 
- Praca nad ochroną Dunajca i jego dopływów to dla nas PRIORYTET. - twierdzą Przyjaciele Doliny Dunajca. - Uważamy, że odpowiednia wiedza determinuje skuteczność podejmowanych działań.
Dla ekosystemu Dunajca to w szczególności prawidłowa i płynna ocena jakości środowiska, a w szczególności wody i tego co się do niej dostaje (dopływy i ścieki) . Niepokojące zjawiska takie jak: znikające po okresie zimowym stada ryb, śnięte pstrągi toczące się po dnie Dunajca od sierpnia do listopada, załamania populacji ryb łososiowatych na pewnych fragmentach potoków czy masowe zamieranie jaj płazów w zastoiskach rzek i potoków to tylko niektóre z nich.
 
O wynikach badań będziemy na bieżąco informować.

JD / Na podst. PDD

 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas