aktualności

Przypomnienie dla narciarzy

14.12.2020

Rozpoczął się sezon narciarski, kolejne stoki otwierają się na miłośników białego szaleństwa. Jak co roku policja przypomina o zasadach obowiązujących podczas szusowania na nartach.

Na stoku obowiązuje zakaz jazdy w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich: zabrania  się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku  życia.  Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Apelujemy do turystów i narciarzy o właściwe i staranne zabezpieczenie posiadanego – nierzadko bardzo drogiego sprzętu narciarskiego, który pozostawiony bez opieki może stać się okazją dla złodzieja.

Wytyczne dla funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce: https://www.gov.pl/.../rozwoj-praca.../stoki-narciarskie


jd/KPP Nowy Targ 

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas