aktualności

Wniosek na doposażenie strażaków

09.01.2021

Szczawnica złożyła kolejny wniosek do Ministra Sprawiedliwości o dofinansowanie strażaków, w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

Złożony wniosek obejmuje zakup 32 kompletów ubrań specjalnych, typu Rosenbauer Fire Max 3, oraz 1 zestawu ratowniczego PSP R1 z deską i szynami, 1 szt. Torby PSP R1, dla strażaków – ochotników z naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie Miasta i Gminy.
 
Całkowity koszt zadania: 157.000,00zł, wnioskowana kwota dotacji 155.000,00zł. Planowany termin dostarczenia sprzętu w przypadku pozytywnej oceny wniosku i akceptacji w całości wnioskowanej kwoty planuje się do dnia 31 maja 2021 roku.
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas