aktualności

Gospodarka odpadami w gminie Krościenko

17.01.2021

Mieszkańcom gminy Krościenko nad Dunajcem przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań gospodarowania śmieciami na ich terenie. Tu znajdą Państwo podstawowe zasady jak segregować śmieci, ceny wywozu poszczególnych frakcji oraz harmonogram odbioru odpadów.

Z nowym rokiem ceny wywozu odpadów nie uległy zmianie. 
Miesięczna opłata od osoby wynosi 16 zł gdy nieruchomość posiada kompostowniki i bioodpady są kompostowane albo
20zł gdy nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik.
 
W przypadku gdy na nieruchomości odpady nie są zbierane selektywnie miesięczna opłata wynosi 40 zł/os.

Cennik usług
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem
L.p. Rodzaj usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena
brutto
(PLN)
1 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
1.1 Opróżnianie szamba i transport nieczystości ciekłych ciągnikiem rolniczym  i beczką asenizacyjną o pojemności 2500 litrów  (łącznie z utylizacją nieczystości ciekłych) ryczałt 115,74 125,00
1.2 Usługa ciągnikiem rolniczym z beczką asenizacyjną o poj. 2500l godz. 120,00 129,60
2 Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
(dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy)
2.1 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 120 l szt. 8,33 9,00
2.2 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 240 l szt. 16,67 18,00
2.3 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 1100 l szt. 75,00 81,00
2.4 Luzem lub w pojemnikach niestandardowych m3 83,00 90,00
3 Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
(dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy)
3.1 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 120 l szt. 30,00 32,40
3.2 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 240 l szt. 60,00 64,80
3.3 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 1100 l szt. 180,00 194,40
3.4 Luzem lub w pojemnikach niestandardowych m3 250,00 270,00
4. Odbiór odpadów budowlanych  i gabarytowych(poza limitem)      
4.1 wg stawek określonych w wierszach 3.1.-3.4      
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
reklama
dołącz do nas