aktualności

Śpiskie zwyki inne niż zazwyczaj

13.02.2021

W dniach 5-6 lutego odbył się coroczny konkurs dla muzyków i gawędziarzy "Śpiskie zwyki. W tym roku, po 30 latach historii, z powodu pandemii, zmagania uczestników prowadzone były w formule online - bez udziału publiczności.

Konkurs ten gromadzi wiele pokoleń spiszaków, dla których ważna jest tradycja swojego regionu. Do tegorocznej edycji online nadesłano 62 nagrania. W pierwszy dzień komisja oceniła 18 instrumentalistów skrzypków (w tym 7 dzieci, 6 młodzieży, 5 dorosłych), 16 śpiewaków (w tym 8 dzieci, 3 młodzieży, 5 dorosłych), 10 grup śpiewaczych (w tym 5 dziecięcych, 2 młodzieżowe, 3 dorosłe), 16 gawędziarzy ( w tym 11 dzieci, 4 młodzieży, 1 dorosły) oraz 1 w kategorii mistrz-uczeń w śpiewie i 1 w kategorii mistrz-uczeń w grze na skrzypcach, z terenu polskiego Spisza. W dzień drugi rywalizowało 16 zespołów regionalnych, w tym 6 dziecięcych, 4 młodzieżowe i 6 w kategorii dorosłych, w dwóch kategoriach konkursowych: prezentowany zwyczaj i obrzęd; taniec.

Komisja w składzie: Michalina Wojtas – choreograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu, Benedykt Kafel – etnograf, Aleksander Smaga – muzyk, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu podkreśliła wdzięczność organizatorom i uczestnikom XXXI „Śpiskich Zwyków”, iż mimo wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, doszło do realizacji kolejnej edycji spiskiej imprezy. "Spowodowało to nie tylko mobilizację ruchu folklorystycznego na Spiszu, ale ukazało również jego dobrą kondycję merytoryczno-artystyczną." - czytamy w protokole. "Mimo braku ważnego dla występujących, bezpośredniego kontaktu z publicznością, oglądane online występy nie straciły na swoim charakterze i poziomie wykonawczym. Dużą nadzieję na podtrzymywanie tradycji kulturowej dawnej wsi spiskiej budzi – prezentacja na „Spiskich Zwykach”, konkursu zespołów przedstawiających obrzędy i zwyczaje. Z roku na rok poszerza się zakres tematyczny tego konkursu. W roku bieżącym widowiska dotyczyły nie tylko spopularyzowanych świąt dorocznych i rodzinnych ale również zachowań związanych z pracą na roli, zajęciami domowymi oraz folklorem dziecięcym, opartym na grach i zabawach. Jest to o tyle ważne, że ta właśnie dziedzina folkloru stanowi fundament dla całego ruchu folklorystycznego, tworzącego widowiska sceniczne."

Do ogólnopolskiego konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów weselnych ,,Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja wytypowała następujące osoby: W konkursie skrzypków z kategorii dziecięcej: Marcin Bednar z Frydmana, z kategorii młodzieżowej: Bartłomiej Budz z Czarnej Góry, Zuzanna Pietraszek z Krempach, z kategorii dorosłych: Dominika Trybuła z Krempach, Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych. W konkursie śpiewaków solistów z kategorii dziecięcej: Justyna Molitorys z Kacwina, z kategorii młodzieżowej: Roksana Pietraszek z Krempach, z kategorii dorosłych: Natalia Sobolak z Krempach, Dominika Krzysik z Łapsz Wyżnych, Alicja Krisandova z Niedzicy. W konkursie grup śpiewaczych z kategorii dziecięcej: grupa śpiewacza z Niedzicy (Anna Dudas, Anna Janos, Zuzanna Janos, Oliwia Bąba, Aleksandra Kaszycki, Emilia Święty), z kategorii młodzieżowej: grupa śpiewacza z Krempach (Wiktoria Sobolak, Julia Moś, Kamila Łukasz, Marzena Kalemba, Krystyna Łukasz, Magdalena Palonek), z kategorii dorosłych: grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych (Czesław Gryglak, Jerzy Gryglak, Łukasz Gryglak, Karol Krzysik) oraz grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych ( Anna Krzysik, Magdalena Krzysik, Julia Biegun, Sindy Stachoń). W konkursie gawędziarzy z kategorii dziecięcej: Amelia Wyrostek z Trybsza, Iwona Molitorys z Kacwina, z kategorii młodzieżowej: Anna Szpernoga z Kacwina.

Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych – „Pogórzańskie Gody” Komisja zakwalifikowała zespół „Czardasz” z programem „Krzciny”.

Wszystkie wyniki konkursu oraz filmy z występów można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Łapsze Niżne.

jd / UG Łapsze Niżne

 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 19 06.2021
  • 19 06.2021
  • 26 06.2021
  • 10 07.2021
  • 17 07.2021
reklama
dołącz do nas