aktualności

Co z wodociągiem w Jaworkach i Szlachtowej?

22.02.2021

Miasto i Gmina Szczawnica ogłosiła przetarg na inwestycję pod nazwą: "Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu".

Obejmując zakresem jak największą liczbę mieszkańców po wcześniejszych konsultacjach podjęto decyzję o realizacji w/w inwestycji bez indywidulanych przyłączy co umożliwia objęcie rozbudowaną siecią wodociągową znacznie większy obszar sołectw. Zakres inwestycji ostatecznie przewiduje rozbudowę w ulicach : Biała Woda, Pod Homolami, Cieśliska oraz część ul. Berech (początek od Cieślisk).
 
Przyłącza indywidualne będą zlecane przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości indywidualnie tak jak odbywa się to standardowych warunkach przy przyłączu, a wychodząc zainteresowanym na przeciw udostępniona zostanie dokumentacja przyłączy domowych każdemu indywidualnie w celu umożliwienia wykonania przyłącza wodociągowego każdemu kogo nieruchomość jest objęta wcześniej przygotowanym projektem technicznym na który posiadamy w całości pozwolenie na budowę.
W sytuacji jeśli dany budynek nie obejmuje dokumentacja wszelkich formalności związanych z przyłączeniem dokonać można będzie w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej który po realizacji inwestycji będzie administrował również ten odcinek sieci wodociągowej.

jd / UMiG Szczawnica
 
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2021
reklama
dołącz do nas