aktualności

Jubileuszowy stempel PPNu

22.02.2021

Prezentujemy Państwu stempel ozdobny na bieżący rok, zaprojektowany na okoliczność 100. rocznicy utworzenia w Pieninach pierwszego obszaru chronionego.

W 1921 roku w Czorsztynie powstał prywatny rezerwat, obejmujący rejon wzgórza zamkowego wraz z ruinami średniowiecznej warowni. Dzisiaj jest częścią Pienińskiego Parku Narodowego funkcjonującą pod nazwą Uroczysko Zamek Czorsztyn.
Pierwszy tego typu stempel okolicznościowy pojawił się w 2007 roku z okazji 75-lecia utworzenia PPN i wykonany został we współpracy z Pocztą Polską. Widniała na nim dokładna data uroczystości jubileuszowych oraz jeden z naszych endemitów – mniszek pieniński. Przez kilka miesięcy pieczątka służyła w urzędzie pocztowym w Krościenku nad Dunajcem do stemplowania korespondencji.
 
Od 2012 roku ozdobne stemple wykonywane są co roku. Jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie PPN i ozdabiane są nim wszystkie przesyłki, drugi jest do dyspozycji turystów w punkcie informacyjno-kasowym przy wystawie przyrodniczej. Wśród motywów graficznych na pieczątkach pojawiały się zarówno cenne gatunki roślin i zwierząt (pszonak pieniński, obuwik pospolity, sokół wędrowny), jak i elementy krajobrazu: Trzy Korony, Przełom Dunajca i Zamek Czorsztyn. Dwukrotnie wykorzystano wizerunek słynnej reliktowej sosny z Sokolicy, zarówno sprzed złamania, jak i tuż po. W 2020 roku na stemplu pojawił się bezlist okrywowy, rzadki gatunek mchu. Projekt doceniony został przez Sekcję Briologiczną Polskiego Towarzystwa Botanicznego i opublikowany jako zdjęcie miesiąca (maj 2020):
 
Oprócz wspomnianych stempli okolicznościowych funkcjonują w PPN tradycyjne pieczątki dostępne w sezonie w kilku punktach: na szczytach Trzech Koron i Sokolicy, w pawilonach wejściowych i na zamku w Czorsztynie.

jd / fb PPN-u
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2021
reklama
dołącz do nas