aktualności

Rekordowe inwestycje w Ochotnicy

28.02.2021

W związku z pozyskaniem przez Gminę Ochotnica Dolna dużych środków na inwestycje z programów krajowych i unijnych opublikowano plan zamówień publicznych na 2021 rok, w którym kwota przetargów na inwestycje przekroczyła 30 mln zł. Jest to wydarzenie bez precedensu w historii gminy i jest zapowiedzią, że w ciągu dwóch lat przygotowane będą do zrealizowania inwestycje za ponad 30 mln.

W planach inwestycyjnych są m.in: modernizacje dróg i mostów we wszystkich sołectwach, przebudowa skrzyżowania w Tylmanowej, remont dworku "Bajka", wymiana starych pieców, budowa kanalizacji, budowa placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dla dorosłych, budowa ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej, rozbudowa sieci szlaków rowerowych oraz budowa sieci wodociągoowej w Ochotnicy Dolnej.

Plan zamówień publicznych na rok 2021 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ochotnica Dolna

Zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych  zamawiający w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu sporządza oraz publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamówień publicznych zawiera jedynie informacje o postępowaniach o szacowanej wartości równej lub większej niż 130 tysięcy złotych netto. 
Plan postępowań ma na celu usystematyzowanie prowadzonych przez zamawiającego postępowań, a także stanowi informację dla wykonawców zainteresowanych działalnością na rynku zamówień publicznych, umożliwia im przygotowanie się do postępowań z wyprzedzeniem, rozplanowanie i alokację posiadanych zasobów w czasie.

jd / UG Ochotnica Dolna
komentarze