aktualności

Prace na drogach Krościenka

06.04.2021

Zostały wznowione prace drogowe na realizowanych odcinkach dróg gminnych w Krościenku n.D.

Aktualnie prace te dotyczą: 

1. Przebudowy ul. Słonecznej z kwotą dofinansowania 1 021 766,00 zł. Całkowita wartość  zadania 2 043 532,39 zł.

 2. Przebudowy ul. Polnej z kwotą dofinansowania 293 500,00 zł. Całkowita wartość zadania  587 000,00 zł.

Prace obejmują  przebudowę nawierzchni jezdni  na mineralno-bitumiczną, wykonanie chodników przy ul Słonecznej  natomiast przy ul Polnej w miejscu istniejącej jezdni  powstanie  ścieżka rowerowa.

Realizowane odcinki dróg  zostaną  uzbrojone w kanalizację  wód opadowych, oświetlenie uliczne.

W 2020 r. wykonana  została  stabilizacja  podłoża wraz z warstwami konstrukcji drogi oraz część robót uzbrajających drogi w sieć oświetlenia ulicznego, i kanalizację wód opadowych, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową z instalacją hydrantową.  

Prace powyższe wpłyną   na poprawę stanu bezpieczeństwa  ruchu drogowego, komfortu jazdy i wyeliminuje zapylenie otoczenia drogi.

Planowany termin zakończenia prac  29 październik 2021 r.

jd / UG Krościenko
komentarze