aktualności

Startuje projekt "Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła"

07.06.2021

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną dotację w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – ETNO POLSKA 2021.

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE
 
Dotacja w wysokości 13 tys. Zł. Zostanie przeznaczona na zadanie pn: „Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła”, którego celem jest ożywienie, wzmocnienie i podtrzymanie tożsamości dziedzictwa kulturowego wśród osób dorosłych, mieszkańców ziem pienińsko-gorczańskich. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja w sferze utrwalenia wartościowych
dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Tym sposobem projekt wpisuje się w cele programu Narodowego Centrum Kultury poprzez dążenie do tworzenia warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej oraz budowę aktywnych społeczności.
Zgodnie z celami programu, projekt służy rozwijaniu spektrum działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości i bogactwa kulturowego regionu.
Projekt jest także zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokument Konwencji jest w powojennej historii Polski pierwszym zbiorem zasad o charakterze prawnym, kształtujących stosunek do
rodzimej tradycji jako wartości podlegających ochronie, upowszechnianiu i traktowaniu w roli społecznie uznanego dobra kulturowego. Co więcej cele projektu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w oparciu o którą działa nasze stowarzyszenie.
 
WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU
 
W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gorce-Pieniny” jako organizator, planuje zorganizować 4 warsztaty: 
      
 1. Warsztaty malowania na szkle 14-16 czerwca 2021r. prowadzone przez Panią Joannę Dziubińską. Nauka malowania na szkle odbywać się będzie w Szczawnicy w Galerii Krzywa Jabłonka.
 2. Warsztaty z szydełkowania 15-19 czerwca 2021r. – prowadzone przez Marię Konieczny. Warsztaty odbywać się będą w Izbie Regionalnej w Krościenku nad Dunajcem.
 3. Warsztaty z ceramiki 2,4 sierpnia 2021r. – prowadzone przez Monikę Ziemianek-Sztajer. Warsztaty odbędą się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 4. Warsztaty z haftu tradycyjnego 15-17 sierpnia 2021r. - prowadzone przez Marię Nowak. Warsztaty odbędą się w Kole Gospodyń Wiejskich w Maniowach.
 
Ilość miejsc ograniczona. W przypadku nadmiaru chętnych o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Etno Polska 2021.
 
Szczegółowe informacje na stronie organizatora - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
 
 

Biuro Prasowe
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”
Magdalena Czaja
galeria zdjęć
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 31 07.2021
 • 31 07.2021
 • 31 07.2021
 • 01 08.2021
 • 01 08.2021
 • 02 08.2021
 • 06 08.2021
 • 07 08.2021
 • 07 08.2021
 • 10 08.2021
 • 13 08.2021
 • 14 08.2021
 • 14 08.2021
 • 14 08.2021
reklama
dołącz do nas