aktualności

Wyposażenie Centrum Kultury i Promocji

10.06.2021

Jest już pierwsze wyposażenie zakupione dla Centrum Kultury i Promocji w Krościenku w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, iz projekt obejmował nie tylko roboty budowlane, lecz również wyposażenie powstałych pomieszczeń, które będą służyć do poszerzenia oferty zajęć dla różnych grup wiekowych realizowanych przez Centrum Kultury i Promocji.
W ramach doposażenia powstała:
- ośmiostanowiskowa pracownia krawiecka i hafciarka. Jej wyposażenie to zakupione 5 maszyn do szycia, 2 hafciarki oraz żelazko z deska do prasowania.
- mobilna siedmiostanowiskowa pracownia fotograficzna. Jej wyposażenie stanowi  8 aparatów cyfrowych oraz osiem tabletów multimedialnych.
            Warto podkreślić, że dzięki temu dofinansowaniu nie tylko poprawimy wyposażenie Centrum Kultury, ale będziemy organizować kursy, warsztaty i szkolenia dla rożnych grup wiekowych. Mam nadzieje, że nowe możliwości lokalowe oraz właściwe wyposażenie CKiP stanie się impulsem dla zwiększania aktywności osób i środowisk chcących działać na rzecz rozwoju naszego obszaru, a propozycje  CKiP tworzyć będą atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu- informuje Wójt Gminy Jan Dyda.
Kolejne ciekawe wyposażenie jest w trakcie postępowania przetargowego.
 
Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”           nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 19 06.2021
  • 19 06.2021
  • 26 06.2021
  • 10 07.2021
  • 17 07.2021
reklama
dołącz do nas