aktualności

Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia

22.07.2021

Trafny wybór dalszej drogi kształcenia, dokonanie oceny samego siebie i własnych predyspozycji oraz poszukiwanie pomysłu na dorosłe życie jest etapem niezwykle trudnym dla każdego młodego człowieka.

Centrum Kształcenia i Wychowania jest placówką opiekuńczo-wychowawczą posiadającą bogate i długoletnie doświadczenie w organizacji kształcenia oraz kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Jest instytucją nowoczesną, posiadającą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na nowatorskie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkie działania świadczone przez naszą jednostkę i jednostki rynku pracy są bezpłatne!

Celem naszej jednostki jest zapewnienie młodzieży możliwości kształcenia i przygotowania zawodowego, realizowanego w własnych warsztatach szkoleniowych (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych), całodobowej opieki wychowawczej przez 7 dni w tygodniu oraz korzystania z zakresu usług profilaktycznych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych. Realizujemy zadania w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży. Działania Centrum ukierunkowane są na długofalowy rozwój młodzieży oraz wykształcenie kreatywnych i przedsiębiorczych absolwentów. Umożliwiamy uczestnikom uzupełnienie wykształcenia ogólnego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych, przygotowując ich do aktywnego zachowania na ryku pracy. Kształcimy w zawodach: kucharz, mechanik, fryzjer, murarz-tynkach oraz sprzedawca.Naszym celem jako kadry jest wspieranie rodzin w procesie przygotowania młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Zachęcamy Cię do zapoznania z naszą bogatą ofertą edukacyjną, by zdobyć dobry zawód, rozwijać swoje predyspozycje i zadbać o lepszą przyszłość. Ucz się nowocześnie-praktycznie
i efektywnie w naszej placówce.Więcej szczegółowych informacji na naszej stronie www.ckiw-szczawnica.ohp.pl
 
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ, NIE JUTRO!
 
galeria zdjęć
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 19 09.2021
reklama
dołącz do nas