aktualności

Remiza OSP w Krośnicy po remoncie

06.12.2022

W dniu 3 grudnia 2022 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy. Prace wykonano dzięki udzielonej Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej, przeznaczonej dla jednostki OSP w Krośnicy, na modernizację pomieszczeń w budynku remizy.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022 – część A”. Roboty objęte dofinansowaniem, pozwoliły na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszyły koszt utrzymania budynku. Zrealizowane prace polepszyły warunki przechowywania sprzętu wykorzystywanego do działalności ratowniczo-gaśniczej, znajdującego się w budynku oraz poprawiły estetykę obiektu. Efektem wykonanych robót jest również zmniejszenie zawilgocenia oraz występowania pleśni, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego druhów.

Wartość inwestycji wyniosła 92 400,00 złotych, w tym 45 000,00 złotych ze środkówbudżetu Województwa Małopolskiego oraz 47 400,00 złotych, ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.

Podczas uroczystości, Wójt Gminy – Jan Dyda, podziękował strażakom za ofiarne niesienie pomocy potrzebującym. Zwrócił także uwagę na wszelkie działania, społecznie ważne dla lokalnych środowisk, jednocześnie prosząc druhów o dalsze działania oraz podtrzymywanie tradycji. Zgromadzeni goście, wysłuchali także słów Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, który w skierowanym do władz Gminy oraz członków OSP liście, zapewniał o współpracy i wsparciu w dalszej służbie.

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 28 01.2023
 • 29 01.2023
 • 03 02.2023
 • 03 02.2023
 • 04 02.2023
 • 10 02.2023
 • 11 02.2023
 • 17 02.2023
 • 18 02.2023
 • 03 03.2023
 • 05 03.2023
 • 11 03.2023
 • 18 03.2023
 • 15 04.2023
reklama
dołącz do nas