aktualności

Na wiosnę ruszy remont drogi Tylmanowa - Harklowa

24.01.2023

W poniedziałek, 23 stycznia na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy Górnej odbyło się przekazanie placu budowy pod inwestycję związaną z likwidacją skutków powodzi na drodze powiatowej między Tylmanową a Harklową. Remont drogi współfinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środków Powiatu Nowotarskiego i Gminy Ochotnica Dolna.

W czasie swojego przemówienia Wójt Tadeusz Królczyk podziękował przede wszystkim poseł Annie Paluch za wsparcie i skuteczne pozyskanie dofinansowania na tę niezwykle ważną inwestycję dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i całego regionu. Podziękowanie złożył również na ręce starosty wszystkim, którzy przeprowadzili wszystkie niezbędne procedury i wyraził radość, że procedury przetargowe przebiegły sprawnie a wykonawca tego zadania firma ZIBUD ma doświadczenie i nie raz udowodnił, że jest w stanie realizować inwestycje w tak trudnym terenie. Wójt dziękując staroście za współpracę przy tym projekcie podkreślił, że determinacja i nieustępliwość w zabiegach o tę inwestycję wynika z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników ruchu oraz wyraził nadzieję, że w niedługim czasie będzie możliwe realizacja pozostałych odcinków.

Podczas spotkania poseł Anna Paluch powiedziała, że jest bardzo zadowolona z rozpoczynającej się inwestycji, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa kierowców oraz mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna. Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego z kolei podziękował wójtowi za współpracę podkreślając, że rozmowy bywały trudne to owocne podkreślił również, że działania wszystkich zebranych w realizacji przedsięwzięcia zapewne przyczynią się do rozwoju komunikacji drogowej w tej części powiatu.
Ta inwestycja jest ukoronowaniem kilkuletnich starań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej. W ostatnich latach niestety droga powiatowa przebiegająca przez Gminę Ochotnica Dolna stała się drogą o charakterze regionalnym, alternatywną dla korkującej się drogi wojewódzkiej. Podczas przebudowy ronda w Krościenku, kilka lat temu dramatycznie wzrósł na niej ruch samochodowy, który utrzymuję się do teraz i jest szalenie niebezpieczny dla mieszkańców gminy Ochotnica Dolna.

W ramach inwestycji, która rozpocznie się wiosną zostanie wykonane:
Remont drogi powiatowej 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 2+550 do km 6+850,
Remont drogi powiatowej nr 1637K wraz z zabezpieczeniem uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w m. Knurów w km 4+396,25 do 4+474,75
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika
i ścieżki rowerowej Czuby – Jurkowski Potok) od km ok. 13+898 do km ok. 15+221,2 w miejscowości Ochotnica Górna, lecz w zakresie skróconym, tj. w km 14+498,00 – 15+221,20. Przedmiotową rozbudowę zgodnie z zawartym porozumieniem zaprojektowała w całości Gmina Ochotnica Dolna.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w km 19+519,00 do km 19+756,38 w miejscowości Ochotnica Dolna, lecz w zakresie skróconym tj. w km 19+519,00 – 19+690,60. Przedmiotową rozbudowę zaprojektował w całości Powiat Nowotarski.
Całościowy, szacunkowy koszt realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego to kwota 16 023 168,00 zł. brutto, na którą składa się koszt robót (15 773 167,31 zł. brutto) oraz koszt nadzoru inwestorskiego i badań laboratoryjnych (250 000,69 zł. brutto)
Ustalony wstępnie szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota – 15 100 000,00 zł brutto. Powiat Nowotarski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości – 14 231 000,00 zł.
Wartość dokumentacji projektowej opłaconej przez Gminę dla odcinka Czuby – Jurkowski Potok to kwota 128 166,00 zł. brutto.
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 02 03.2024
  • 03 03.2024
  • 10 03.2024
reklama
dołącz do nas