aktualności

Wysypisko

23.05.2012

Dla niektórych ekologia i szacunek dla środowiska naturalnego nie mają żadnej wartości. Interwencja P24

O wysypisku śmieci nad ulicą Juraszową piszemy już po raz trzeci. Staje się już pewną tradycją, że raz w roku pojawiamy się w tej pięknej okolicy, która niestety została zraniona przez osoby dla których ekologia i szacunek dla środowiska naturalnego nie mają żadnej wartości. Przez te lata, śmieci przybywa. Aż strach pomyśleć co będzie za kolejne trzy lata.

 

 

Zobacz wysypisko na mapie - wejdź
 

A co na to prawo?

 

 

Kodeks karny:


Odpowiedzialność karna została określona w art. 183 kodeksu karnego:


Art. 183 § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Kodeks wykroczeń:

 


Art. 145 kodeksu wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


Art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń: Kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości. podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.Art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

 

Wysypisko „odwiedziłem” wspólnie z radnym Dariuszem Morawczyńskim.

 Jakub Dyda
 
Więcej na temat: Interwencja wysypisko P24
galeria zdjęć
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 14 07.2024
 • 14 07.2024
 • 20 07.2024
 • 20 07.2024
 • 21 07.2024
 • 26 07.2024
 • 26 07.2024
 • 27 07.2024
 • 27 07.2024
 • 17 08.2024
 • 24 08.2024
 • 31 08.2024
 • 31 08.2024
 • 31 08.2024
reklama
dołącz do nas