aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

17.02.2024

Gmina Czorsztyn zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących naboru przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje dotyczą wyboru przedsięwzięć do objęcia bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa.

Opiniować mogą wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag i wniosków. Należy zgłosić je poprzez wskazanie treści zgłaszanej uwagi, propozycji zmian wraz z uzasadnieniem oraz treści proponowanego zapisu. Uwagi należy zamieścić w formularzu uwag, który stanowi odrębny załącznik.

Formularz uwag wraz z dokumentacją konkursową dostępny w załącznikach poniżej oraz zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-konsultacjach-publicznych-dla-gmin.

Uwagi można składać drogą elektroniczną w terminie do 22.02.2024 r.

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 15 04.2024
  • 20 04.2024
  • 29 04.2024
  • 30 06.2024
  • 30 06.2024
reklama
dołącz do nas