aktualności

Żłobek w gminie Czorsztyn - ankieta dla mieszkańców

25.02.2024

Gmina Czorsztyn, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców związane ze stworzeniem warunków do profesjonalnej opieki nad dziećmi, chce pozyskać środki finansowe z programu MALUCH+ w celu utworzenia żłobka na terenie Gminy Czorsztyn w Kluszkowcach (częściowo pomieszczenia po byłej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej).

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie nam pomocna do oszacowania potrzeb w tym zakresie. Ankieta ma charakter anonimowy, zatem prosimy o nieumieszczanie w niej danych osobowych.

Ankieta skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – opieka
w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 29 lutego 2024 r.

- on-line pod adresem: https://forms.gle/iaLFPbTtVW2SmDLu8

lub wypełnioną w terminie do 29 lutego 2024 r.

- dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, pok. 17 I piętro, lub

- przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy, lub

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl,

UG Czorsztyn

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 15 04.2024
  • 20 04.2024
  • 29 04.2024
  • 30 06.2024
  • 30 06.2024
reklama
dołącz do nas