aktualności

Pierwsza sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

10.05.2024

W dniu 7 maja w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, którą do wyboru nowego przewodniczącego rady prowadził najstarszy wiekiem radny – Jan Ligas. Podczas obrad sesji nowo wybrani radni odebrali zaświadczenie o wyborze, następnie złożyli ślubowanie.

W atmosferze uroczystości, wójt Tadeusz Królczyk, który zdobył mandat większości głosów, również złożył przysięgę przed radnymi i mieszkańcami, zobowiązując się do działania na rzecz dobra całej społeczności. Podziękował wszystkim mieszkańcom za przyznany mu silny mandat w wyborach na Wójta Gminy, podziękował również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wyniku. Ilość oddanych głosów świadczy o zaufaniu i chęci współpracy.
Po uroczystym momencie zaprzysiężenia, przyszedł czas na wybór Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgodnie, nowo wybrani Radni jednogłośnie zdecydowali, że na stanowisko Przewodniczącego Rady wybrany został Jan Jurek, a Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Agatę Chlipałę. Ta decyzja stanowiła wyraz ich jedności oraz determinacji w podejmowaniu odpowiedzialnych  działań.
Po wyborze Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy nastąpiło przekazanie głosu Panu Janowi Jurkowi, który podziękował wszystkim radnym za zaufanie i kontynuował obrady sesji rady gminy.
Kolejnym punktem porządku obrad było powołanie członków Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym Rada wybrała skład komisji rewizyjnej: Przewodniczący Andrzej Sikora, członkowie: Tomasz Konopka, Krzysztof Ligęza, Jan Ligas, Irena Pawlik.
Następnie dokonano wyboru składów osobowych komisji stałych:
Komisja infrastruktury, inwestycji i budownictwa: Przewodniczący Wojciech Chlipała, członkowie: Dariusz Węglarz, Krzysztof Bodziarczyk, Tomasz Konopka,  Sylwester Cwynar.
Komisja turystyki, promocji i rolnictwa: Przewodniczący Jan Ligas Sołtys, członkowie: Agata Chlipała, Bożena Kuziel, Krzysztof Bodziarczyk, Andrzej Sikora.
Komisja oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej: Przewodnicząca Agata Chlipała, członkowie: Magdalena Chryczyk, Wojciech Chlipała, Krzysztof Ligęza, Jan Ligas Sołtys.
Komisja budżetu i ochrony środowiska: Przewodniczący Krzysztof Ligęza, członkowie:  Andrzej Runger, Andrzej Sikora, Wojciech Chlipała, Jan Ligas Sołtys.
Na zakończenie sesji podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Komisji skarg, wniosków i petycji, skład komisji: Przewodniczący Sylwester Cwynar, członkowie: Magdalena Chryczyk, Krzysztof Bodziarczyk, Tomasz Konopka, Jan Ligas.
 
Zaprzysiężeni Radni kadencji 2024 – 2029
Magdalena Chryczyk
Andrzej Runger
Bożena Kuziel
Andrzej Sikora
Wojciech Chlipała
Krzysztof Ligęza
Sylwester Cwynar
Agata Chlipała
Irena Pawlik
Jan Ligas
Jan Jurek
Tomasz Konopka
Jan Ligas Sołtys
Krzysztof Bodziarczyk
Dariusz Węglarz
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 03 06.2024
  • 30 06.2024
  • 30 06.2024
reklama
dołącz do nas