aktualności

W Perle sięgamy do gwiazd

01.07.2024

W kwietniu br. Środowiskowy Dom Samopomocy „PERŁA” w Szczawnicy działający przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. MOŻEMY WIĘCEJ – SIĘGAMY DO GWIAZD! Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2023 MOŻEMY WIĘCEJ.

Beneficjenci projektu, na co dzień uczestnicy śds, to dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym   oraz umiarkowanym. Nabywają oni nowe umiejętności podczas warsztatów gastronomicznych, warsztatów twórczych oraz warsztatów doświadczania świata. Poszerzają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym, zwiększają sprawność manualną, rozwijająswoje zainteresowania i rozbudzają wyobraźnię. W ramach warsztatów gastronomicznych Beneficjenci poznają sztukę kulinarną wzorując się na mistrzach – gwiazdach znanych im z Internetu, telewizji czy wydawnictw książkowych i czasopism. Uczą się przygotowywania potraw na ich wzór. Podczas warsztatów korzystają z materiałów znalezionych w Internecie – filmy, blogi, programy telewizyjne
z udziałem znanych gotujących celebrytów stanowią inspirację do codziennych wyzwań podczas warsztatów gastronomicznych. W ramach warsztatów twórczych Beneficjenci nabywają nowe umiejętności z zakresu twórczej działalności, które pozwalają wyzwolić spontaniczność i swobodę ekspresji oraz sprzyjają zaspokajaniu potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, sprzyjają uwalnianiu twórczej energii, otwierają na świat nowych doświadczeń. Podczas warsztatów Beneficjenci mają możliwość zapoznania się ze sztukami plastycznymi takimi jak rysunek i malarstwo, ze sztuką florystyki oraz dekoratorstwem. Zapoznają się również z artystami, którzy tworzyli kiedyś jak i tymi, którzy tworzą współcześnie. To oni – gwiazdy świecące na firmamencie sztuki – będą inspirowali Beneficjentów projektu do nowych działań twórczych. Pokazanie na zewnątrz powstałych podczas warsztatów prac pozwoli  Beneficjentom projektu zaspokoić potrzebę bycia dostrzeżonym, rozumianym i docenionym. Kolejne warsztaty zaplanowane w projekcie to warsztaty doświadczania świata, które są dla większości Beneficjentów absolutnie nowym doświadczeniem.

Podczas zaplanowanych sesji będą mieli oni możliwość doświadczać więcej poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami, stymulację układu nerwowego oraz dostarczanie mu bodźców dźwiękowych, zapachowych, wzrokowych, dotykowych. Beneficjenci rozwiną swoją aktywność fizyczną, poprawią pamięć i koncentrację. Poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców zmysłowych, m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy, łagodne wibracje, ciepło, zmysły pobudzane są do działania, co stanowi ważny element w procesie rozwoju każdego człowieka.

„Sięgać gwiazd” to popularne powiedzenie, które oznacza dążenie do celów, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Warto pamiętać, że nie ma nic złego w marzeniu o czymś więcej i dążeniu do tego, co nas inspiruje.

Katarzyna Żmidzińska-Szpulak
Koordynator projektu dofinansowanego ze środków PFRON
galeria zdjęć
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 14 07.2024
 • 14 07.2024
 • 20 07.2024
 • 20 07.2024
 • 21 07.2024
 • 26 07.2024
 • 26 07.2024
 • 27 07.2024
 • 27 07.2024
 • 17 08.2024
 • 24 08.2024
 • 31 08.2024
 • 31 08.2024
 • 31 08.2024
reklama
dołącz do nas