aktualności

Nie będzie podwyżek cen wody

29.11.2017

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która odbyła się wczoraj - 27 listopada, pod głosowanie poddany został projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfa obliczana jest na podstawie aktualnych dochodów ze sprzedaży wody oraz wydatków związanych z utrzymaniem sieci, wodomierzy, a także kosztem produkcji wody pitnej. Dyrektor MZGK złożył pisemny wniosek o utrzymanie taryf z 2017r. na tym samym poziomie, co skutkować będzie tym, że w 2018 roku cena za 1m3 (5,63 zł + VAT) oraz opłaty abonamentowe ( 4,16 zł +VAT, 8,33 zł+VAT, 20,37zł+VAT, w zależności od średnicy wodomierza) nie ulegną zmianie. Zdecydowaliśmy się utrzymać stawki na tym samym poziomie pomimo stałego wzrostu kosztów amortyzacji i kosztów pośrednich, ponieważ sytuacja ekonomiczna MZGK pozwala nam nie tylko zabezpieczyć środki na produkcję i dystrybucję wody pitnej, ale również na dodatkowe, niewielkie inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej. Czynnikami, które niewątpliwie mają wpływ na stabilizację cen wody są: zrealizowane inwestycje związane z ujęciami wody i uszczelnieniem sieci wodociągowej oraz stała kontrola sprzedaży wody i ciągłe eliminowanie nielegalnych przyłączy, a także egzekucja zaległości od dłużników. Dzięki tym zabiegom w końcu każdy odbiorca wody płaci wyłącznie za produkcję i dystrybucję wody, którą faktycznie zużywa i nie musi płacić za wodę pobieraną nielegalnie. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęta została jednogłośnie.

Źródło: FB Grzegorza Niezgody
op.JD
 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2018
reklama
dołącz do nas