aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2018

12.03.2018

35 młodych osób z ternu gminy Krościenko w najbliższych dniach otrzyma wezwanie na kwalifikację wojskową. W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmuje mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Do kalifikacji wojskowej w 2018 roku, wzywa się także:

1) mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, wymienionych w osobnych przepisach,

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja dla gminy Krościenko odbędzie  się   w  dniach     10 i 11  kwietnia 2018 r. od godz.8.00  w Nowym Targu ul. Szpitalna 14 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy , 3 piętro ).

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny obowiązkowo zabrać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;

4.dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;

5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

 

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie prosimy o wcześniejszą informację. Telefon 18 262 30-77 w.31 lub osobiście, pok.7,

Natomiast osoby które z czystej przekory unikają stawienia się przed komisja lekarską, muszą liczyć się możliwością doprowadzenia przez policję.

 

http://wszwkrakow.wp.mil.pl/plik/file/Kwalifikacja/obwieszczenie_2018_r._kw.pdf

http://wszwkrakow.wp.mil.pl/plik/file/Kwalifikacja/Dziennik_ustaw_2254.pdf

 

K.Kubik
fot.wojsko-polskie.pl

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 21 03.2019
  • 22 03.2019
  • 31 03.2019
reklama
dołącz do nas