aktualności

Łapszańskie Misterium Męki Pańskiej

10.04.2018

Misterium Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w Łapszach Niżnych zgromadziło wielu wiernych.

"BYŚ ZOSTAŁ TYLKO TY" - MISTERIUM WILEKIEGO CZWARTKU

"Ty jesteś Piotr i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego" - te słowa Jezusa do Piotra zakończyły inscenizację Ostatniej Wieczerzy przygotowaną przez łapszańską parafię Role apostołów odgrywali po raz kolejny łapszanie. Kuszenie Judasza, symboliczne umycie nóg, ostatnie łamanie chleba, słowa do apostołów i wiernych, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa - te sceny stały się tłem do przeżycia Wielkiego Czwartku - szczególnie w tym roku Ducha Świętego, stąd i ostanie słowa Jezusa związane były z Trzecią Osoba Boską: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc Ewangelię! Odkrywajcie dary Ducha Świętego". Ozdobą była muzyka, szczególnie ta w wykonaniu parafialnego zespołu młodzieżowego. Na zakończenie narratorzy mówili do zebranych: "Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś się modli na świecie tam jest Duch Święty. Duch Święty przychodzi ze swoimi darami, gdy jest wzywany. Czy często go przyzywasz?" „JESTEŚMY

 

NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM” - MISTERIUM WIELKIEGO PIĄTKU

Łapszańskie Misterium Męki Pańskiej w Łapszach Niżnych zgromadziło wiernych, którzy chcieli przeżyć z Jezusem jego ostatnią drogę i pójść z nim na Kalwarię Spiską rozważając stacje drogi krzyżowej. Biblijne sceny: modlitwy w ogrójcu, zdrady Judasza, rozmowy Kajfasza, Annasza i arcykapłanów, po sąd u Piłata można było zobaczyć w kaplicy letniej łapszańskiej kaplicy - autentyczności sytuacji dodawała wyjątkowa, przygotowana na ten dzień dekoracja przedstawiająca dziedziniec jerozolimskiej budowli z czasów Chrystusa. Muzyka, dialogi, odgrywane sceny i słowa przybliżyły to, co rozegrało się w Wielki Piątek na ulicach Jerozolimy, by nie tylko zobaczyć na własne oczy, ale i odczuć, przeżyć i przygotować się do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W rozważaniach pojawiły słowa nawiązujące do przeżywanego roku Ducha Świętego: "W modlitwie prosimy Boga o wiele rzeczy i wiele darów, ale największym darem, jakim może obdarzyć nas Bóg jest Duch Święty - jego moc działania, opieka i prowadzenie." B. Kowalczyk, zdjęcia M. Młynarczyk

galeria zdjęć
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 21 02.2019
  • 24 02.2019
  • 28 02.2019
reklama
dołącz do nas