aktualności

Konkurs wiedzy o Pieninach

12.05.2018

Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych miała miejsce XXIII edycja Konkursu Wiedzy o Pieninach. Konkurs ma zasięg rejonowy i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gmin leżących w Pieninach lub ich sąsiedztwie.

W tym roku na zaproszenie organizatora pozytywnie odpowiedziało 10 szkół. Do Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych przybyli przedstawiciele szkół z Krośnicy, Grywałdu, Krościenka n/D, Szczawnicy, Szlachtowej, Kluszkowiec, Maniów oraz Sromowiec Wyżnych. Nie zabrakło oczywiście również reprezentantów gospodarzy.

Konkurs obejmował trzy kategorie zróżnicowane wiekowo i tematycznie. Uczniowie klas III-IV pisali własny test, przedstawiciele klas starszych podzieleni zostali na dwie grupy: przyrodniczo-geograficzną i historyczno-etnograficzną. Uczniowie musieli się wykazać dużą wiedzą na temat legend, zamków i kościołów pienińskich. Padły też pytania o podział Pienin, charakterystyczne zwierzęta i rośliny.

Po wysiłku intelektualnym uczniowie zostali zaproszeni przez organizatorów na krótki program artystyczny związany z niedawnym Dniem Ziemi, a później zwiedzili funkcjonującą w szkole Izbę Historii Flisactwa. Po małym poczęstunku zaserwowanym przez sklepik uczniowski, uczestnicy udali się na podsumowanie konkursu. Najpierw zaprezentowano wyniki konkursu fotograficznego, który już od kilku lat towarzyszy części teoretycznej. W tym roku konkurs ten odbywał się pod hasłem „Świętując Niepodległość- pienińskie miejsca o historycznym znaczeniu”. Zadaniem uczestników było przygotowanie krótkiej prezentacji na temat wybranego miejsca o historycznym znaczeniu na terenie Pienin, mającym związek z walką i odzyskaniem niepodległości przez Polskę w roku 1918 r. Wpłynęło 14 prac. Wartość merytoryczną i artystyczną prac oceniło jury złożone z nauczycieli historii Szkoły w Sromowcach Niżnych. Wybrano 3 najlepsze prace, dodatkowo przyznano jedno wyróżnienie. I miejsce zdobył uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Krościenku, II miejsce- uczeń kl. IV ze Sromowiec Niżnych, a III miejsce uczennica kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Wyróżniona została praca ucznia z kl. VII w Sromowcach Wyżnych. Podsumowania konkursu fotograficznego dokonała p. Grażyna Łabno, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych, która wraz z p. Dorotą Zborowską- przedstawicielką Pienińskiego Parku Narodowego wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe w/w.

Wreszcie nadeszła najbardziej oczekiwana chwila, czyli ogłoszenie wyników testu. I tutaj w kategorii klas III-IV zwyciężył uczeń kl. IV ze Sromowiec Niżnych, II miejsce zajęła uczennica klasy IV ze Sromowiec Wyżnych, a III- uczennica kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy . W części historyczno- etnograficznej I miejsce zdobyła uczennica kl. VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, II miejsce- uczen ze szkoły w Szlachtowej a III – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1w Krościenku. Test przyrodniczo-geograficzny najlepiej napisała uczennica kl. VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, II miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1w Krościenku. III z kolei wynik uzyskał uczeń z kl. VII ze Sromowiec Wyżnych. Dyplomy i nagrody zwycięzcom, podobnie, jak poprzednio wręczyły p. Dorota Zborowska oraz p. Grażyna Łabno.

Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Czorsztyn,   Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, Pieniński Park Narodowy, Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty we wsi Sromowce Niżne, p. Adolf Plewa, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych.

UG Czorsztyn

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2018
reklama
dołącz do nas